Iedere aannemer die een werk van stoffelijke aard aan een onderaannemer uitbesteedt is aansprakelijk voor:

  • de loonbelasting,
  • de premies AOV/AWW, en
  • de premie AZV

die een onderaannemer in verband met dat werk verschuldigd is.

Om te kunnen bepalen welk bedrag aan loonbelasting en premies voor het te verrichten werk verschuldigd is, moet de hoogte van het loon van de betrokken werknemers bekend zijn. Eventueel kan het loon aan de hand van loongegevens van de onderaannemer worden bepaald.

Als aannemer kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor de vervolgingskosten en invorderingsrente die verband houden met een loonbelastingaanslag of premieaanslag. U kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor een bestuurlijke boete.