Of iemand aannemer of onderaannemer is, hangt af van de inhoud van het door hem gesloten contract. Het contract moet voldoen aan de omschrijving van aanneming en onderaanneming van werk.
Er zijn echter 2 situaties waarin de aannemer toch niet aansprakelijk is.

  • Uitvoering in eigen bedrijf
  • Koopovereenkomst bestaande zaak

Uitvoering in eigen bedrijf

De onderaannemer voert het werk dat hij heeft aangenomen, geheel of grotendeels uit in zijn eigen bedrijf. ‘Grotendeels’ wil zeggen: voor meer dan 50% van het benodigde aantal arbeidsuren. De aannemer is in dat geval niet aansprakelijk voor de niet-betaalde loonbelasting en premies met betrekking tot het uit te voeren werk.

Voorbeeld

De onderaannemer heeft een bedrijf voor tekstverwerking. Het typewerk dat aan hem is uitbesteed, wordt voor meer dan 50% van het benodigd aantal arbeidsuren verricht in zijn eigen bedrijf. De aannemersaansprakelijkheid is niet van toepassing.

Let op! 

Het kan zijn dat deze onderaannemer een deel van het werk uitbesteedt. Daarmee wordt hij zelf als aannemer wel aansprakelijk voor de loonbelasting en premies die zijn onderaannemer en eventueel volgende onderaannemers niet betalen.

Koopovereenkomst bestaande zaak

Twee partijen sluiten een overeenkomst van koop en verkoop van een bestaande zaak. Zij spreken af dat de verkopende partij als onderaannemer een werk zal uitvoeren dat samenhangt met die verkoop. Het werk aan die zaak is echter van ondergeschikte betekenis. De koper/aannemer is in dat geval niet aansprakelijk voor de niet-betaalde loonbelasting en premies met betrekking tot het uit te voeren werk.

Voorbeeld

Een aannemer koopt bij een fabrikant deuren die uit voorraad leverbaar zijn. Hij spreekt tegelijk af dat de fabrikant de deuren zal afhangen. Wat betreft dit afhangen van de deuren, is de fabrikant onderaannemer. In verhouding tot het produceren van de deuren is het afhangen een werk van ondergeschikte betekenis. De aannemer is niet aansprakelijk voor de verschuldigde loonbelasting en premies met betrekking tot het afhangen van de deuren.

Let op! 

Als de fabrikant het afhangen uitbesteedt, wordt hij als aannemer aansprakelijk voor de in verband met die werkzaamheden verschuldigde loonbelasting en premies die zijn onderaannemer en eventueel volgende onderaannemers niet betalen.