De aannemersaansprakelijkheid is van toepassing in situaties van aanneming van werk. Hiervan is sprake als een aannemer voor een opdrachtgever een werk van stoffelijke aard uitvoert tegen een te betalen prijs. De aannemer is daarbij niet in dienstbetrekking werkzaam.

Het is soms moeilijk vast te stellen of een bepaald werk van stoffelijke aard is. Meestal levert de uitvoering van zo'n werk een tastbaar product op. Bijvoorbeeld bouwwerken, wegenaanleg en herstelwerkzaamheden. Ook het verrichten van diensten zoals typewerkzaamheden, het verpakken van goederen en schoonmaken behoren daartoe.

Niet-stoffelijk zijn de producten die iemand hoofdzakelijk door zijn geestelijke of intellectuele inspanning maakt. Bijvoorbeeld de producten van auteurs en musici.

De aannemersaansprakelijkheid spreekt van 'een te betalen prijs'. Daarmee wordt aangegeven dat ook de zogenaamde regieovereenkomsten hieronder vallen. De regieovereenkomst is een aannemingsovereenkomst, waarin is afgesproken dat wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en verwerkte materialen.