Als u uw belasting op aangifte (deels) niet betaalt of niet op tijd betaalt, dan ontvangt u een naheffingsaanslag. U moet dan binnen één maand na dagtekening van de naheffingsaanslag betalen. Doet u dit niet, dan neemt Departamento di Impuesto maatregelen om uw belastingschuld te innen, de zogeheten invorderingsmaatregelen. Voorbeelden van invorderingsmaatregelen zijn:

  • een aanmaning
  • een dwangschrift
  • beslaglegging op eigendommen van onderneming

De kosten van deze maatregelen zijn voor uw rekening.

Daarnaast kan Departamento di Impuesto een verzuimboete opleggen van maximaal Afl. 10.000,- .

Als u opzettelijk of met grove schuld (deels) niet of te laat aan uw betalingsverplichting voldoet, kan Departamento di Impuesto een vergrijpboete opleggen. Deze boete bedraagt minimaal 25% en maximaal 50% van het te betalen belastingbedrag.

Naast een mogelijke boete moet u rente en invorderingskosten betalen.