Als u uw belastingaanslag niet hebt betaald op de uiterlijke betaaldatum, ontvangt u een aanmaning. U moet dan uw belastingschuld binnen 3 weken na dagtekening van de aanmaning betalen. De kosten voor een aanmaning zijn voor uw eigen rekening. Daarnaast bent u invorderingsrente verschuldigd over het te betalen bedrag.