Soorten beslaglegging

Beslag op roerende zaken

De deurwaarder legt beslag op uw roerende zaken, bijvoorbeeld uw inboedel. Van de beslaglegging op uw bezittingen maakt de deurwaarder een verslag op, een zogeheten proces-verbaal. De deurwaarder betekent het proces-verbaal en u ontvangt een afschrift. Departamento di Impuesto heeft dan het recht om de in beslag genomen roerende zaken in het openbaar te verkopen. 

Beslag op onroerende zaken

Als de deurwaarder beslag legt op onroerende zaken, gaat het meestal om uw eigen huis. Van het beslag maakt de deurwaarder een verslag, een zogenoemd proces-verbaal van beslag op onroerende zaken. Dit wordt door de deurwaarder aan u betekend en u ontvangt een afschrift. Departamento di Impuesto heeft dan het recht om de in beslag genomen onroerende zaken te verkopen. Als u een hypotheek hebt op uw onroerende zaak, dan zal de deurwaarder het beslag ook aan de hypotheekhouder betekenen. 

Derdenbeslag: beslag op bezittingen die een ander voor u beheert 

De deurwaarder kan beslag leggen op uw bezittingen die een ander voor u beheert bijvoorbeeld een schilderij dat u uitgeleend hebt aan vrienden. Dit wordt derdenbeslag genoemd. U kunt dan niet meer vrij over uw bezittingen beschikken.

Ook kan de deurwaarder beslag leggen op bedragen die een ander aan u verschuldigd is. Door het beslag kunnen zij niet meer aan u betalen maar moeten zij aan Departamento di Impuesto betalen.

Beslag op aandelen op naam

Als u aandelen op naam bezit in een N.V. kan de deurwaarder hierop beslag leggen. Hij doet dit door het beslag in het aandeelhoudersregister in te schrijven. Departamento di Impuesto verzoekt dan aan de rechter om uw aandelen in het openbaar te mogen verkopen. Met toestemming van de rechter zullen uw aandelen in het openbaar worden verkocht.