Invorderingskosten

Als u een belastingaanslag niet of te laat betaalt, brengt Departamento di Impuesto voor iedere invorderingsmaatregel kosten in rekening. Deze kosten zijn als volgt:

  • aanmaning: Afl. 10,- (per 1 juni 2014)
  • dwangschrift: minimaal Afl. 25,-
  • beslag op roerende zaken: minimaal Afl. 107,15
  • beslag op onroerende zaken: minimaal Afl. 146,50
  • beslag onder derden: minimaal Afl. 132,15

Invorderingsrente

Als u een belastingaanslag niet of te laat betaalt, brengt Departamento di Impuesto invorderingsrente in rekening. Deze invorderingsrente wordt berekend over de periode die begint op de eerste dag na de uiterlijke betaaldatum en eindigt op de dag vóór de dag van betaling.

Het rentepercentage van de invorderingsrente is gelijk aan de op 1 januari van dat jaar vastgestelde wettelijke rente (per 1 juni 2014).

Als u een betaling doet, boekt Departamento di Impuesto het betaalde bedrag eerst af op de eventuele kosten en de invorderingsrente en pas daarna op de belastingaanslag zelf.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het in rekening brengen van invorderingsrente, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen.