Als u nog aangifte moet doen over voorgaande jaren, kunt u de benodigde aangiftebiljetten aanvragen. 
Let op: het kan voorkomen dat u aangiftebiljetten tot een bepaald belastingjaar mag aanvragen.   

U moet het aangiftebiljet binnen twee maanden na dagtekening inleveren bij Departamento di Impuesto. Als u het biljet niet of te laat indient, kunt u een boete krijgen. 

Vul het biljet volledig in en onderteken het. Voeg alle originele bewijsstukken bij uw aangifte bijvoorbeeld uw overzicht van de SVB of uw interestbrieven.

Tip: Maak altijd een kopie van het ingevulde biljet voor uzelf. Als u het originele aangiftebiljet inlevert, laat u de kopie stempelen als bewijs van indiening.

Bent u gehuwd?

Als u het gehele jaar waarover u aangifte doet, gehuwd bent geweest, vraagt u één aangiftebiljet aan op naam van de man. U vult beiden het aangiftebiljet in en ondertekent het.

Teruggaaf op uw bankrekening

U kunt alleen teruggaaf van de inkomstenbelasting en premies AOV/AWW en AZV ontvangen op uw bankrekening. Hebt u uw bankrekeningnummer nog niet doorgegeven aan Departamento di Impuesto of is uw bankrekeningnummer gewijzigd, dan moet u dit alsnog doorgeven. 
 

Bankrekeningnummer doorgeven(externe link)


Let op!

  • U kunt alleen een lopende bankrekening doorgeven, dus geen spaarrekening.
  • Deze rekening moet lopen bij een lokale bank.
  • Geef niet het nummer dat op uw bankpasje staat.
  • Geef niet uw pincode.
  • Controleer of u uw nummer juist hebt ingevuld.

U ontvangt de aanslagen 

Na ontvangst van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting, gaat Departamento di Impuesto uw aangifte verwerken. Na verwerking ontvangt u een definitieve aanslag inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en AZV. In totaal ontvangt u dus 3 aanslagen als u niet ouder bent dan 60 jaar.
Als u gehuwd bent, ontvangt u per persoon een definitieve aanslag inkomstenbelasting, een definitieve aanslag premie AZV en een definitieve aanslag premie AOV/AWW. In totaal ontvangt u als echtpaar dus 6 definitieve aanslagen als u beiden niet ouder bent dan 60 jaar.
Als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan ontvangt u niet meer een definitieve aanslag premie AOV/AWW. 

Duplicaat aangiftebiljet

Als u een duplicaat aangiftebiljet inkomstenbelasting nodig hebt, kunt u dat alsnog aanvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar duplicaataanvragen@impuesto.aw. Vermeld uw persoonsgegevens, uw woonadres en uw persoonsnummer.

Departamento di Impuesto zal een duplicaat aangiftebiljet tot 5 jaar terug uitreiken.