Departamento di Impuesto hecht veel waarde aan een goede samenwerking met u als belastingadvieskantoor of accountantskantoor. Samen met u kijken we naar wat het beste is voor onze klanten en hoe wij op een effectieve en efficiënte manier onze dagelijkse werkzaamheden kunnen uitvoeren. Zo bieden wij u de mogelijkheid om de aangiftebiljetten inkomstenbelasting (IB), winstbelasting (WB) en/of dividendbelasting (DB) ten behoeve van uzelf of uw klanten op deze wijze elektronisch in te dienen. Belangrijk is om op te merken dat indien alles conform planning loopt, wij volgend jaar de genoemde aangiftebiljetten via het portaal “BO impuesto” beschikbaar kunnen stellen.

Aandachtspunten

Om het proces van indiening van de aangiftebiljetten goed te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende.

  • Via het online formulier kunt u alleen het aangiftebiljet inkomstenbelasting, winstbelasting en/of dividendbelasting van uzelf of uw klanten indienen.
  • Vul de gegevens van uw klant en uzelf volledig en duidelijk in en voeg de nodige bewijsstukken toe.
  • U mag alleen één aangifte en de bijbehorende bijlagen indienen. Bij meerdere aangiftes, moet u meerdere formulieren versturen.
  • De papierenversie van de aangifte moet volledig zijn ingevuld en ondertekend.
  • Als u anders het aangiftebiljet via een speciale software hebt ingevuld, dan kunt u het elektronisch bestand daarvan uploaden. In dit geval moet u echter wel een scan van het voorblad en de ondertekende pagina van het originele aangiftebiljet toevoegen.
  • De toe te voegen bestanden mogen gezamenlijk niet meer dan 15 MB groot zijn.
  • Als u het aangiftebiljet elektronisch hebt ingediend, dan hoeft u de originele papieren versie niet meer in te dienen.

Let op!

U krijgt toegang tot deze webpagina en het elektronisch formulier omdat u als adviseur in het portaal "BO impuesto" (BOi) bent geregistreerd en u namens uw klanten mag optreden. Wij verzoeken u om de links niet te delen met andere niet geautoriseerde derden die niet tot uw organisatie behoren. 

Wij verzoeken u ook om niet (meer) gebruik te maken van info@impuesto.aw om uw aangiftebiljetten te sturen. Wegens de grote bestanden kunnen wij niet garanderen dat wij uw aangiftes hebben ontvangen.