Departamento di Impuesto hecht veel waarde aan een goede samenwerking met u als belastingadvieskantoor of accountantskantoor. Samen met u kijken wij naar wat het beste is voor onze klanten en hoe wij op een effectieve en efficiënte manier onze dagelijkse werkzaamheden kunnen uitvoeren. 

Onderaan deze pagina vind u de verschillende speciale diensten die voor u als adviseur beschikbaar zijn. 

Toegang tot deze webpagina

U krijgt toegang tot deze webpagina en de elektronische formulieren, omdat u als adviseur in het portaal "BO impuesto" (BOi) bent geregistreerd en u namens uw klanten mag optreden. Wij verzoeken u om de links niet te delen met andere niet geautoriseerde derden die niet tot uw organisatie behoren. 

Graag uw aandacht

Wij verzoeken u om niet (meer) gebruik te maken van info@impuesto.aw om uw aangiftebiljetten te sturen. Wegens de grote bestanden kunnen wij niet garanderen dat wij uw aangiftes hebben ontvangen. 

Aangifte winstbelasting 2023

We zijn volop bezig met een digitaliseringstraject om onze belastingprocessen te moderniseren en te optimaliseren. In het kader hiervan is het ons een genoegen u te informeren dat de digitale voorlopige en definitieve aangifte winstbelasting van het belastingjaar 2023 binnenkort beschikbaar zullen zijn in het portaal "BO Impuesto", ook bekend als "BOi". 

Fiscale eenheid

Op basis van de voorwaarden fiscale eenheid joint venture 2006 blijven de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij belastingplichtig voor de winstbelasting. Met het digitaliseren van de winstbelasting aangifte 2023 zal uit efficiencyoverweging de dochtermaatschappij worden ontheven van haar aangifteverplichting. Dit houdt in dat vanaf belastingjaar 2023 de dochtermaatschappij geen aangifte winstbelasting hoeft in te dienen en aldus zal deze aangifte niet zichtbaar zijn in het portaal “BO impuesto”.
In de folder “Gegevens belastingplichtige” kan een dochtermaatschappij de gegevens van de fiscale eenheid raadplegen. 

BOi account

Belastingplichtigen zijn voortaan verplicht om elektronisch aangifte te doen. Hiervoor moeten zij een account hebben om toegang te krijgen tot het BOi portaal en u in het portaal aanwijzen als adviseur voor de winstbelasting. Alleen de administrator (belastingplichtige admin) van de account kan dat doen.

Mocht uw klant nog geen BOi account hebben, dan moet hij of zij zo snel mogelijk een account aanvragen. U kunt uw klanten hiermee helpen door een BOi account voor hun aan te vragen. 

Wat heeft u nodig?  

Om het aanmaken van uw BOi account sneller te laten verlopen, moet u per klant de volgende documenten verzamelen:

 1. Een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) van de algemeen directeur.
 2. Een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) van u als gemachtigde.
 3. De machtigingsbrief getekend door de algemeen directeur. 
 4. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel Aruba.
 5. Andere belangrijke documenten zoals vergunningen (bijvoorbeeld vervoersvergunning) of samenwerkingsovereenkomst.
 6. Het ingevulde MS Excel bestand (als u meer dan 3 BOi accounts gaat aanvragen). Dit bestand moet u eerst downloaden voordat u gegevens gaat invoeren. 

Voordat u begint

 • Scan de documenten en sla de digitale bestanden op in een makkelijk terug te vinden map. Vanuit het online aanmeldingsformulier wordt u later gevraagd om de benodigde bestanden toe te voegen.
 • Laat uw klant de gewenste gebruikersnaam aanmaken. Hier vindt u de regels om een veilige en vertrouwelijke gebruikersnaam aan te maken.

Een BOi account aanvragen

Klik op de knop hieronder om één BOi account aan te vragen.

Een BOi account aanvragen 


Klik op de knop hieronder om meer dan 3 BOi accounts aan te vragen.

Meer dan 3 BOi accounts aanvragen

Let op!

Het is belangrijk om de vereiste documenten bij uw aanvraag toe te voegen, anders kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. 
 

Digitaal indienen aangiftebiljetten

U krijgt de mogelijkheid om de aangiftebiljetten voor de inkomstenbelasting, winstbelasting en/of dividendbelasting van uzelf of uw klanten digitaal in te dienen. 

Let op

De papieren versie van de aangiftebiljetten winstbelasting werd uitgereikt tot en met het belastingjaar 2022. Vanaf belastingjaar 2023 is de voorlopige en definitieve aangifte winstbelasting beschikbaar in het portaal "BO impuesto".

Graag uw aandacht

Om het proces van indiening van de aangiftebiljetten goed te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende.

 • Vul de gegevens van uw klant en uzelf volledig en duidelijk in en voeg de nodige bewijsstukken toe.
 • U mag alleen één aangifte en de bijbehorende bijlagen indienen. Bij meerdere aangiftes, moet u meerdere formulieren versturen.
 • U moet de papieren versie van het origineel uitgereikte aangiftebiljet van uw klant invullen en laten ondertekenen. Vervolgens maakt u een scan (PDF bestand) van het aangiftebiljet (en bijlagen) en uploadt u dit via het elektronisch formulier voor het indienen van het aangiftebiljet. 
 • De toe te voegen bestanden mogen samen niet groter zijn dan 15 MB.

Klik op de link hieronder om de aangiftebiljetten inkomstenbelasting, winstbelasting en/of dividendbelasting in te dienen.

Aangifte IB/WB/DIV indienen

Als u het aangiftebiljet elektronisch heeft ingediend, dan hoeft u de originele papieren versie niet meer in te dienen.

Duplicaat aangifte winstbelasting 2022

Er is een nieuwe procedure voor u als belastingadvies- of accountantskantoor met betrekking tot de duplicaat aangiftebiljetten winstbelasting van het belastingjaar 2022.

Naamlabels aanvragen

Als u niet over het origineel uitgereikte aangiftebiljet winstbelasting 2022 van uw klant beschikt, moet u het naamlabel van de duplicaat winstbelastingaangifte 2022 elektronisch aanvragen. Als bijlage moet u een MS Excel-bestand van uw klantenlijst toevoegen. U kunt hiervoor de template van Departamento di Impuesto gebruiken.  

Download template klantenlijstlink naar document

Naamlabels duplicaat WB-aangifte 2022 aanvragen

De naamlabels kunt u de volgende werkdag ophalen bij het hoofdkantoor in Camacuri, tussen 13:30 en 15:30.

Duplicaat aangiftes downloaden

Via onderstaande links kunt u het duplicaat van het voorlopige (VA) en definitieve (DA) aangiftebiljet winstbelasting 2022 downloaden en afdrukken. 

Download duplicaat voorlopige aangifte winstbelasting 2022link naar pdf bestand

Download duplicaat definitieve aangifte winstbelasting 2022link naar pdf bestand

Download duplicaat aangifte winstbelasting 2022 voor verzekeringsmaatschappijenlink naar pdf bestand

Als u een speciaal softwareprogramma gebruikt, kunt u het aangiftebiljet afdrukken, laten ondertekenen en het naamlabel van de voorlopige of definitieve duplicaat aangifte winstbelasting 2022 erop plakken.
 

Naamlabels gebruiken

Plak het naamlabel op het betreffende duplicaat van de aangifte winstbelasting 2022. Hierbij is het belangrijk dat u het naamlabel op het juiste aangiftebiljet plakt. Op het naamlabel van een voorlopige aangifte staat de afkorting "VA-BN/BL". Op het naamlabel van een definitief aangiftebiljet staat de afkorting "DA-BN/BL".  Gebruikt u eerst het naamlabel van de voorlopige aangifte, dan wordt u verzocht om het naamlabel van de definitieve aangifte goed te bewaren voor bij het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting op een later tijdstip. Er worden namelijk geen nieuwe naamlabels uitgegeven.

Het duplicaat aangiftebiljet indienen

Nadat u het duplicaat aangiftebiljet heeft ingevuld en laten ondertekenen, maakt u een scan (PDF bestand) van het aangiftebiljet (en bijlagen) en uploadt u dit via het elektronisch formulier voor het indienen van het aangiftebiljet. 

Opmerking

De toe te voegen bestanden mogen samen niet groter zijn dan 15 MB.

Als u het aangiftebiljet elektronisch heeft ingediend, dan hoeft u de originele papieren versie niet meer in te dienen.

Duplicaat aangifte inkomstenbelasting 2022

Er is een nieuwe procedure voor u als belastingadvies- of accountantskantoor met betrekking tot de duplicaat aangiftebiljetten inkomstenbelasting van het belastingjaar 2022.

Naamlabels aanvragen

Als u niet over het origineel uitgereikte aangiftebiljet inkomstenbelasting 2022 van uw klant beschikt, moet u het naamlabel van de duplicaat inkomstenbelastingaangifte 2022 elektronisch aanvragen. Als bijlage moet u een MS Excel-bestand van uw klantenlijst toevoegen. U kunt hiervoor de template van Departamento di Impuesto gebruiken.  

Download template klantenlijst

Naamlabels duplicaat IB-aangifte 2022 aanvragen

De naamlabels kunt u de volgende werkdag ophalen bij het hoofdkantoor in Camacuri, tussen 13:30 en 15:30.

Duplicaat aangiftes downloaden

Via onderstaande links kunt u het duplicaat van het aangiftebiljet inkomstenbelasting 2022 downloaden en afdrukken. 

Download duplicaat aangifte inkomstenbelasting 2022 – verkorte versie
Download duplicaat aangifte inkomstenbelasting 2022 – uitgebreide versie
Download duplicaat aangifte inkomstenbelasting 2022 – versie voor buitenlandse belastingplichtigen

Als u een speciaal softwareprogramma gebruikt, kunt u het aangiftebiljet afdrukken, laten ondertekenen en het naamlabel erop plakken.

Naamlabels gebruiken

Bovenaan het naamlabel staat vermeld de code  "(VV)" (verkorte versie), "(UV)" (uitgebreide versie) of "(BL)" (buitenland). Plak het naamlabel op het aangiftebiljet. Hierbij is het belangrijk dat u het naamlabel op het juiste aangiftebiljet plakt.  Let op: er worden geen nieuwe naamlabels uitgegeven.

Het duplicaat aangiftebiljet indienen

Nadat u het duplicaat aangiftebiljet heeft ingevuld en laten ondertekenen, maakt u een scan (PDF bestand) van het aangiftebiljet (en bijlagen) en uploadt u dit via het elektronisch formulier voor het indienen van het aangiftebiljet. 

Opmerking

De toe te voegen bestanden mogen samen niet groter zijn dan 15 MB.

Als u het aangiftebiljet elektronisch heeft ingediend, dan hoeft u de originele papieren versie niet meer in te dienen.