Belangrijk bericht voor bezoekersActueel

  • 16 mei 2024: Elektronische aangifte winstbelasting 2023 beschikbaar in het portaal “BO impuesto”. Raadpleeg ook de pagina “Deadlines
  • Wat u moet weten over de online aangifte winstbelasting (voordat u aangifte doet).
  • Ondernemers kunnen de gegevens over adres, belastingverplichtingen, bankrekeningnummer en fiscale eenheid raadplegen via het portaal “BO impuesto”. Selecteer hiervoor de map “Gegevens belastingplichtige”.  
  • Voor al uw verzoeken over fiscale eenheid, klik hier.
  • Bent u belastingplichtig voor de winstbelasting en heeft u nog geen account om in te loggen in het portaal “BO impuesto”, klik hier om direct een account aan te vragen.
Logo Impuesto

Winstbelasting

Aan de inhoud van deze pagina wordt nog gewerkt. 
Onze excuses voor het ongemak.

Winstbelasting

Ondernemingen in de vorm van een rechtspersoon, bijvoorbeeld een naamloze vennootschap (NV) of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA), betalen winstbelasting op grond van de wet "Landsverordening winstbelasting". 

De belasting wordt berekend over de belastbare winst die in een boekjaar is behaald. Vaak is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. Een gebroken boekjaar (bijvoorbeeld van juni tot en met mei) is ook toegestaan.