U bent particulier
 

Zodra u te maken hebt met een belastingaangelegenheid hebt u een persoonsnummer nodig. Bijvoorbeeld als u een nummerplaat nodig hebt voor uw auto, als u een onroerend goed moet laten registreren of als u voor de inkomstenbelasting wordt beschreven. Maar ook voor bijvoorbeeld de WEB, ELMAR of uw bank hebt u een persoonsnummer nodig.

Om een persoonsnummer aan u toe te kennen moet u zich aanmelden bij Departamento di Impuesto.

Wat is een persoonsnummer?

Een persoonsnummer is een uniek identificatienummer, waaronder u als particulier geregistreerd staat in het klantenbestand van Departamento di Impuesto. Met het persoonsnummer kunt u al uw belastingzaken regelen.
 

Hoe herkent u het persoonsnummer?

Het persoonsnummer bestaat uit zeven of acht cijfers. Als u al geregistreerd bent, kunt u het persoonsnummer terugvinden op alle documenten van Departamento di Impuesto, bijvoorbeeld op uw aangiftebiljet of op uw kwitantie motorrijtuigbelasting. 
 

Hoe doet u een aanvraag?

Om aan u een persoonsnummer toe te kennen, moet u zich aanmelden. Dat doet u door middel van een aanvraag voor een persoonsnummer. U kunt uw aanvraag alleen online doen. U kunt ook een ander machtigen om de aanvraag voor u te doen.

Bij het digitaal aanvragen van uw persoonsnummer, moet u ook de volgende stukken toevoegen:

  • Een duidelijke scan of foto van een geldig legitimatiebewijs zoals paspoort, rijbewijs of identificatiekaart ("cedula") van uzelf.
  • Een duidelijke scan of foto van een geldig legitimatiebewijs van uw gemachtigde (indien van toepassing).
  • Een duidelijke scan of foto van de door u getekende machtigingsbrief (indien van toepassing).

Via onderstaande link vult u het digitaal formulier in. 

Aanvraag persoonsnummer particulieren(externe link)

 

Hoe ontvangt u uw persoonsnummer? 

Nadat u uw persoonsnummer online hebt aangevraagd, ontvangt u zo spoedig mogelijk uw persoonsnummer via e-mail. Hierdoor is het belangrijk dat u uw e-mailadres doorgeeft.