• 15 juni 2020
  Aangifte en betalen van o.a. loonbelasting, BBO/BAVP, BAZV, toeristenheffing, bijzondere belasting verblijf en speelvergunningsrecht
 • 30 juni 2020
  Inleveren nummerplaten voor eventuele ontheffing van (een deel van) de motorrijtuigbelasting 2020
 • 30 juni 2020
  Betalen 2e halfjaar motorrijtuigbelasting 2020
 • 1 juli 2020
  Betalen 50% van het bedrag van de aanslag grondbelasting 2020
 • 15 juli 2020
  Aangifte en betalen van o.a. loonbelasting, BBO/BAVP, BAZV, toeristenheffing, bijzondere belasting verblijf en speelvergunningsrecht
  Laatste keer om de maandelijkse aangifte in papieren vorm in te dienen. 

 • 31 juli 2020
  Inleveren verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden 2019

Welkom