Met ingang van 1 september 2010 bedraagt de toeristenheffing 9,5% van de vergoeding die de toerist heeft betaald voor het gebruik van het hotel- of logement ruimte.

Voorbeeld:

Een toerist betaalt voor het gebruik van een kamer (niet all-inclusive) Afl. 179,- ($ 100) per dag.

Dit bedrag is inclusief service charge en energy charge.

De toeristenheffing bedraagt per dag 9,5% van Afl. 179,- ($ 100), dit is Afl. 17,- ($ 9.50) per dag.

Timeshare 

Voor timeshare-accommodaties gelden vaste bedragen per nacht. Tegen het huidige tarief bedraagt de toeristenheffing:

Afl. 17,- ($ 9.50) per nacht voor een studio

Afl. 18,43 ($ 10.29) per nacht voor een één-slaapkamerappartement

Afl. 21,26 ($ 11.88) per nacht voor alle andere accommodaties

Als het timeshare resort naast de timeshare gasten ook aan andere gasten ruimte ter beschikking stelt onder betaling van een vergoeding, dan moet over die vergoeding 9,5% toeristenheffing worden betaald.

All inclusive 

In geval van all inclusive pakketten betaalt de toerist één totaal prijs voor het gehele verblijf. Vanaf 1 januari 2014 wordt een percentage van 50% van deze totaal prijs als vergoeding gesteld vermeerderd met de toeslagen (charges). Hierbij geldt een minimum van Afl. 162,- ($ 90.50) per verblijfsdag. Hierover moet 9,5% toeristenheffing worden betaald.

Vrijstelling 

Als iemand die ingeschreven staat in het Bevolkingsregister van Aruba tegen vergoeding gebruik maakt van uw hotel of logement ruimte, dan hoeft u voor deze persoon geen toeristenheffing te betalen. Ook als een condominium eigenaar gebruik maakt van zijn onroerend goed, dan hoeft deze geen toeristenheffing te betalen. Over dit gedeelte van de omzet moet echter wel BBO worden betaald.

Waarover berekent u toeristenheffing?

Als basis voor de heffing van toeristenheffing geldt de vergoeding die de toerist heeft betaald voor het gebruik van het hotel- of logement ruimte. Onder vergoeding valt alles wat de toerist betaalt in verband met zijn verblijf. Hieronder vallen ook toeslagen bijvoorbeeld energy charge, service charge etc.