Als u aan 1 of meer logeergasten huisvesting tegen vergoeding biedt, bent u naast de bijzondere belasting verblijf ook toeristenheffing verschuldigd. U krijgt in dit geval vrijstelling voor de BBO over de inkomsten die u behaalt met het ter beschikking stellen van de logement ruimte.

Als u ook een bar/restaurant exploiteert, of producten te koop aanbiedt aan uw logeergasten, bent u over de inkomsten die u hiermee behaalt, wel BBO verschuldigd.

Sinds 1 july 2018 geldt het volgende. Ondernemers die onroerend goed aan toeristen verhuren zijn niet meer met BBO belast maar met TH en BBV.