De inhoud is geladen.

Belangrijk bericht voor bezoekersActueel

  • Winstbelasting
  • Bent u belastingplichtig voor de winstbelasting en heeft u nog geen account om in te loggen in het portaal “BO impuesto”, klik hier om direct een account aan te vragen.
Logo Impuesto

Winstbelasting

Aan de inhoud van deze pagina wordt nog gewerkt. 
Onze excuses voor het ongemak.

Winstbelasting

Ondernemingen in de vorm van een rechtspersoon, bijvoorbeeld een naamloze vennootschap (NV) of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA), betalen winstbelasting op grond van de wet "Landsverordening winstbelasting". 

De belasting wordt berekend over de belastbare winst die in een boekjaar is behaald. Vaak is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. Een gebroken boekjaar (bijvoorbeeld van juni tot en met mei) is ook toegestaan.