De termijn waarbinnen u moet betalen, hangt af van de soort aanslag winstbelasting die u hebt ontvangen. Op elke aanslag winstbelasting staat de uiterlijke betaaldatum. Op deze datum moet het te betalen bedrag ontvangen zijn door Departamento di Impuesto.

Voorlopige aanslag winstbelasting  

Een voorlopige aanslag winstbelasting die is opgelegd in het jaar waarop de belasting betrekking heeft, mag u in termijnen betalen. U betaalt deze voorlopige aanslag in gelijke maandelijkse termijnen. Op de laatste dag van elk van die maanden vervalt een termijn.

Het aantal termijnen waarin de belastingaanslag mag worden betaald, hangt af van het aantal volle maanden dat na dagtekening overblijft in het jaar. Als er minder dan 2 maanden overblijven, geldt een termijn van 2 maanden. Voor een voorlopige aanslag met een dagtekening na 1 november, geldt dus een betalingstermijn van 2 maanden.

Voorbeeld:

U krijgt een voorlopige aanslag 2005, gedagtekend op 15 februari 2005. Na de dagtekening zijn er nog 10 hele maanden in het jaar over. U mag de voorlopige aanslag dus betalen in 10 gelijke maandelijkse termijnen. Elk van deze termijnen vervalt aan het einde van de maand.

Definitieve aanslag winstbelasting  

Een definitieve aanslag winstbelasting moet u binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag betalen.

Navorderingsaanslag winstbelasting  

Een navorderingsaanslag winstbelasting moet u binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag betalen.

Winstbelasting is een aangiftebelasting

Vanaf boekjaar 2014 is winstbelasting een aangiftebelasting. Dat betekent dat u zelf een berekening maakt van de winst en de verschuldigde winstbelasting na invulling van uw aangiftebiljet. Bij de indiening van uw aangiftebiljet moet u het door u berekende bedrag van de winstbelasting meteen betalen.

Voor eerdere boekjaren was winstbelasting een aanslagbelasting. Als het aanslagsysteem al is toegepast voor de boekjaren 2014 en 2015, dan kunt u daarom nog diverse soorten aanslagen ontvangen voor de belastingjaren 2015 en eerder. De termijn waarbinnen u een aanslag moet betalen, hangt af van de soort aanslag winstbelasting die u hebt ontvangen. Op elke aanslag winstbelasting staat de uiterlijke betaaldatum. Op deze datum moet het te betalen bedrag ontvangen zijn door Departamento di Impuesto.

Hieronder vindt u de betalingstermijnen voor:

  • aangifte winstbelasting 2014
  • voorlopige aangifte winstbelasting 2014
  • naheffingsaanslag winstbelasting 2014
  • voorlopige aanslag winstbelasting
  • nadere voorlopige aanslag winstbelasting

Aangifte winstbelasting 2014

Tegelijk met de indiening van uw aangiftebiljet moet u de verschuldigde belasting betalen.

Voorlopige aangifte winstbelasting 2014

Tegelijk met de indiening van uw aangiftebiljet moet u de verschuldigde belasting betalen.

Naheffingsaanslag winstbelasting 2014

Als u niet of niet op tijd de voorlopige aangifte 2014 of definitieve aangifte 2014 hebt betaald, kunt u een naheffingsaanslag met boete ontvangen. Een naheffingsaanslag winstbelasting moet u binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag betalen.

Voorlopige aanslag winstbelasting 

Een voorlopige aanslag winstbelasting die is opgelegd in het jaar waarop de belasting betrekking heeft, mag u in termijnen betalen. U betaalt deze voorlopige aanslag in gelijke maandelijkse termijnen. Op de laatste dag van elk van die maanden vervalt een termijn.

Het aantal termijnen waarin de belastingaanslag mag worden betaald, hangt af van het aantal volle maanden dat na dagtekening overblijft in het jaar. Als er minder dan 2 maanden overblijven, geldt een termijn van 2 maanden. Voor een voorlopige aanslag met een dagtekening na 1 november, geldt dus een betalingstermijn van 2 maanden.

Voorbeeld:

U krijgt een voorlopige aanslag 2015, gedagtekend op 15 februari 2015. Na de dagtekening zijn er nog 10 hele maanden in het jaar over. U mag de voorlopige aanslag dus betalen in 10 gelijke maandelijkse termijnen. Elk van deze termijnen vervalt aan het einde van de maand.

Nadere voorlopige aanslag winstbelasting

Een nadere voorlopige aanslag winstbelasting moet u binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag betalen tenzij die is opgelegd in het jaar waarop de belasting betrekking heeft. In dat laatste geval mag u in termijnen betalen. U betaalt deze nadere voorlopige aanslag in gelijke maandelijkse termijnen. Op de laatste dag van elk van die maanden vervalt een termijn.

Het aantal termijnen waarin de belastingaanslag mag worden betaald, hangt af van het aantal volle maanden dat na dagtekening overblijft in het jaar. Als er minder dan 2 maanden overblijven, geldt een termijn van 2 maanden. Voor een nadere voorlopige aanslag met een dagtekening na 1 november, geldt dus een betalingstermijn van 2 maanden.