Het kan zijn dat u door omstandigheden uw aangiftebiljet inkomstenbelasting/premies volksverzekering niet binnen de wettelijke termijn van 2 maanden kunt indienen. Raadpleeg uw aangiftebiljet bij onderdeel 2 'Aanwijzingen voor het invullen' om te weten of u automatisch uitstel kunt krijgen. Bij uitstel is de vervaldatum een aantal maanden na de officiële uitreikingsdatum (zie naamlabel op uw aangiftebiljet). 

Het uitstel wordt eenmalig verleend. Verder uitstel is dus niet mogelijk. U moet dan zo spoedig mogelijk uw aangiftebiljet indienen.

Let op: u kunt niet een verzoek voor uitstel indienen.