Als u in het bezit bent van een motorrijtuig bijvoorbeeld een personenauto, bus, vrachtauto of motorfiets moet u het motorrijtuig op uw naam laten registreren. Volgens de wet bent u dan de houder van een motorrijtuig en moet u motorrijtuigenbelasting betalen voor dat motorrijtuig.

Hoeveel motorrijtuigbelasting moet u betalen?

Hoeveel motorrijtuigbelasting u moet betalen hangt af van het soort motorrijtuig dat u hebt. Daarnaast zijn onder andere het gewicht en de brandstof van invloed. Raadpleeg het registratiebewijs van uw motorrijtuig dat u van Departamento di Impuesto hebt ontvangen om de jaarlijkse motorrijtuigbelasting te weten. 

De kosten van de nummerplaten

Ieder motorrijtuig is verplicht een nummerplaat te hebben. Een nummerplaat bestaat uit een unieke combinatie van letters en/of cijfers. Het nummerplaat staat op naam van de houder van het motorrijtuig. Behalve ingeval van een motorfiets, reikt Departamento di Impuesto 2 gelijke nummerplaten uit voor een motorrijtuig na betaling van de motorrijtuigbelasting en de plaatkosten. Alleen de door Departamento di Impuesto uitgereikte nummerplaten zijn toegestaan om op uw motorrijtuig aan te brengen. 

De kosten van de nummerplaten

Grote nummerplaten: Afl 12 per set

Kleine controleplaten: Afl 8 per set

Platen voor motorfietsen: Afl 8 voor 1 plaat

Naamplaten: nihil

De grote nummerplaten krijgt u wanneer u de belasting voor het eerste halfjaar (januari-juni) volledig hebt betaald. Als u de belasting voor het hele jaar betaalt, krijgt u ook de controleplaten erbij. U bent verplicht om de nummerplaten aan de voor- en achterzijde van uw motorrijtuig aan te brengen.  

Bij het betalen van de motorrijtuigbelasting moet u rekening houden met de vermelde plaatkosten in het totaal te betalen bedrag. 

Bijvoorbeeld als uw motorrijtuigbelasting per jaar Afl 300 is, dan moet u de volgende bedragen betalen:

Afl 162 voor het eerste halfjaar (150+12) 

Afl 158 voor het tweede halfjaar (150+8)

Afl 320 voor het hele jaar (300+20)

Uiterlijke betaaldatums 

Uw motorrijtuigbelasting kunt u in principe in 2 gelijke termijnen, dus per half jaar of in één keer betalen.
Uitzondering: voor naamplaten en motorfietsen moet u de motorrijtuigbelasting in één keer volledig betalen.

De uiterlijke betaaldatum voor elke termijn is:

 • 1e termijn (1e haljaar): 31 januari;
 • 2e termijn (2e halfjaar): 30 juni;
 • voljaar: 31 januari, voor motorrijtuigen met naamplaten en motorfietsen.

Als een van bovengenoemde data op een weekend- of feestdag valt, verschuift de uiterlijke betaaldatum naar de eerstvolgende werkdag. 

U kunt een deelbetaling doen

Vanaf het belastingjaar 2021 is het systeem van de deelbetaling ingevoerd. Dit systeem houdt in dat u de motorrijtuigbelasting in meerdere termijnen mag betalen. Deelbetaling is geen betalingsregeling. Bij deelbetaling betaalt u de verschuldigde motorrijtuigbelasting vooraf.   

Voorwaarden deelbetaling

 • U betaalt de motorrijtuigbelasting vooraf.
 • U doet de deelbetaling per maand. 
 • U betaalt het minimum toegestane bedrag.
 • U mag niet minder dan Afl. 50 betalen, tenzij het (restant) schuldbedrag minder dan Afl. 50 is. 
 • U doet de laatste deelbetaling vóór of op de vervaldatum. 

Houd er rekening mee dat de motorrijtuigbelasting van de 1e halfjaar, 2e halfjaar of voljaar, op de vervaldatum volledig moet zijn betaald.  

Wat u minimaal moet betalen

Bij deelbetaling is het minimum te betalen bedrag als volgt:

Soort nummerplaat Minimum te betalen
bedrag per maand
 Toelichting
A-plaat         
     
Afl. 50  Geldig voor alle tarieven.
MFA-plaat en MFV-plaat  Afl. 50     Het tarief bedraagt Afl. 150 per jaar.
Naamplaat  Afl. 200 Geldig voor alle tarieven.
B-plaat - kleine autobusvergunning Afl. 50 Het tarief bedraagt Afl. 620 per jaar.
B-plaat - grote autobusvergunning Afl. 200 Het tarief bedraagt Afl. 1.850 per jaar.
DT-platen Afl. 200 Het tarief bedraagt Afl. 1.850 per jaar.
O-plaat Afl. 200 Geldig voor alle tarieven.
T-plaat Afl. 200 Geldig voor alle tarieven.
Combinatie O- en T-plaat Afl. 200  
TR-plaat Afl. 50 Het tarief bedraagt Afl. 470 per jaar.
V-plaat Afl. 50 Het tarief bedraagt Afl. 300 per jaar.
AG-plaat Afl. 50 Het tarief bedraagt Afl. 300 per jaar.
BR-plaat Afl. 50 Het tarief bedraagt Afl. 300 per jaar.
GAR-plaat Afl. 50 Het tarief bedraagt Afl. 300 per jaar.

Hoe kunt u betalen?

U kunt de motorrijtuigbelasting bij de kassa van Departamento di Impuesto te Camacuri, een MFA-kantoor of het postkantoor in San Nicolas betalen. Als bewijs van betaling geldt de kwitantie die u na uw betaling ontvangt van de medewerker van Departamento di Impuesto

Bij deelbetaling kunt u het woord "deelbetaling" zien op de kwitantie (zie hiervoor de kolom "Periode") die u van Departamento di Impuesto ontvangt. 
 

U betaalt via de bank

U kunt de motorrijtuigbelasting ook via uw bank betalen. Het is sterk aan te raden om uw belastingen via internet bankieren te betalen. Betaalt u via de bank, dan moet u de kwitantie van Departamento di Impuesto online aanvragen. U ontvangt daarna uw kwitantie van de betaalde motorrijtuigbelasting via e-mail. 


Let op!

Betaalt u via de bank, dan kunt u de kwitantie online aanvragen pas nadat u het 1e halfjaar of 2e halfjaar volledig hebt betaald. 

 

Lees meer over betalingen

Betaalt u niet of niet op tijd? 

U kunt pas betalen voor een termijn in een nieuw jaar als u het hele voorafgaande jaar betaald hebt.

Voor de wet motorrijtuig- en motorbootbelasting is vanaf 1 januari 2017 een heffingsstelsel geïntroduceerd. Dit betekent dat wanneer u niet, gedeeltelijk niet of niet op tijd uw motorrijtuigbelasting betaalt, u een naheffingsaanslag met boete krijgt voor het bedrag dat u nog moet betalen. De boete bedraagt 50% van de verschuldigde belasting. 

U moet de naheffingsaanslag binnen 1 maand betalen. Doet u dit niet, dan zullen er verdere invorderingsmaatregelen volgen bijvoorbeeld een aanmaning, dwangschrift, loonvordering of beslag op uw goederen.

Restitutie

In bepaalde situaties kunt u restitutie krijgen voor reeds betaalde motorrijtuigbelasting bijvoorbeeld:

 • als u uw auto verkoopt
 • als uw auto is gestolen
 • als u uw auto een tijd niet gebruikt

U krijgt restitutie van de kwartalen die nog niet zijn ingegaan. U hebt bijvoorbeeld voor het hele jaar betaald en u verkoopt uw auto op 17 mei. U krijgt dan restitutie van het reeds betaalde 3e en 4e kwartaal. Over de periode vanaf 17 mei tot en met 30 juni krijgt u geen restitutie.

Hoe kunt u restitutie krijgen? 

Om voor restitutie in aanmerking te komen, vult u het formulier 'Inlevering nummerplaat' in en lever dit, samen met de nummerplaat en eventuele controleplaat, in bij een kassier van Departamento di Impuesto te Camacuri. U kunt ook de nummerplaten inleveren bij een van onze kassiers te MFA. Neem ook uw kwitantie en een geldig legitimatiebewijs mee.

 

Wat u moet weten

Belastingjaar 2019 - 2020

Wettelijk is het niet toegestaan om een niet A-plaat in twee termijnen te betalen. Echter ook voor de jaren 2019 en 2020 is de Minister van Financiën akkoord gegaan om de niet A-platen in 2 termijnen te betalen. Betaling in een termijn blijft geldig voor de naamplaten en motorfietsen. Bij het betalen van de motorrijtuigbelasting krijgt u geen controlestickers meer uitgereikt. U krijgt voor deze jaren nummerplaten bestaande uit de grote nummerplaten en de kleine controleplaten.

Belastingjaar 2021

Voor het belastingjaar 2021 worden er geen nieuwe nummerplaten noch controlestickers uitgereikt. U moet de nummerplaten van het jaar 2020 in het jaar 2021 blijven gebruiken.

Voor het belastingjaar 2021 blijven de tarieven ongewijzigd en hoeft u niet de plaatkosten (Afl. 12 en Afl. 8) te betalen. Dit betekent dat als de motorrijtuigbelasting van uw auto Afl. 300 per jaar bedraagt, u dan Afl. 300 aan motorrijtuigbelasting moet betalen voor het belastingjaar 2021 . 

De vervaldatum van het eerste halfjaar is 5 februari 2021 (was 1 februari 2021).
De vervaldatum van het tweede halfjaar is 30 juni 2021.

Vanaf het belastingjaar 2021 kunt u gebruik maken van het systeem van de deelbetaling.