U bent motorrijtuigbelasting verschuldigd als u in het bezit bent van een voertuig. U moet uw voertuig laten registreren bij Departamento di Impuesto, bij gebouw 'Ophaal nummerplaat', deur nummer 2 of u kunt ook bij een van onze kassiers terecht. De volgende documenten moet u meenemen:

  1. keuringskaart waarop staat vermeld dat uw voertuig is goedgekeurd. Als u de eerste eigenaar bent van een nieuw voertuig dan kan worden worden volstaan met de technische gegevens van het voertuig. Het keuringslokaal van de Dienst Technische Inspecties (DTI) in Barcadera voert de keuring van uw voertuig uit. Het keuringslokaal is telefonisch bereikbaar op 584-5300;
  2. geldig verzekeringsbewijs.

Uiterlijke betaaldata 

Uw motorrijtuigbelasting (A-platen) kunt u in 2 gelijke termijnen, dus per half jaar, of in één keer betalen. Hieronder kunt u zien wat de uiterlijke betaaldatum is voor elke termijn:

1e termijn: 31 januari 

2e termijn: 30 juni

Als een van bovengenoemde data op een weekend- of feestdag valt, verschuift de uiterlijke betaaldatum naar de eerstvolgende werkdag. 

Belastingjaar 2019-2020

Wettelijk is het niet toegestaan om een niet A-plaat in twee termijnen te betalen. Echter ook voor de jaren 2019 en 2020 is de Minister van Financiën akkoord gegaan om de niet A-platen in 2 termijnen te betalen. Betaling in een termijn blijft geldig voor de naamplaten en motorfietsen. 

Bij het betalen van de motorrijtuigbelasting krijgt u geen controlestickers meer uitgereikt. U krijgt voor deze jaren nummerplaten bestaande uit de grote nummerplaten en de kleine controleplaten. De kosten hiervan zijn:

Grote nummerplaten Afl 12

Kleine controleplaten Afl 8

Platen voor motorfietsen Afl 8

De grote nummerplaten krijgt u wanneer u de belasting voor het eerste halfjaar (januari-juni) hebt betaald. Als u de belasting voor het hele jaar betaalt, krijgt u ook de controleplaten erbij. 

Bij het betalen van de motorrijtuigbelasting moet u rekening houden met de vermelde plaatkosten in het totaal te betalen bedrag. 

Bijvoorbeeld als uw motorrijtuigbelasting per jaar Afl 300 is, dan moet u de volgende bedragen betalen:

Afl 162 voor het eerste halfjaar (150+12) 

Afl 158 voor het tweede halfjaar (150+8)

Afl 320 voor het hele jaar (300+20)

Betaalt u niet of niet op tijd? 

U kunt pas betalen voor een termijn in een nieuw jaar als u het hele voorafgaande jaar betaald hebt.

Voor de wet motorrijtuig- en motorbootbelasting is vanaf 1 januari 2017 een heffingsstelsel geïntroduceerd. Dit betekent dat wanneer u niet, gedeeltelijk niet of niet op tijd uw motorrijtuigbelasting betaalt, u een naheffingsaanslag met boete krijgt voor het bedrag dat u nog moet betalen. De boete bedraagt 50% van de verschuldigde belasting. 

U moet de naheffingsaanslag binnen 1 maand betalen. Doet u dit niet, dan zullen er verdere invorderingsmaatregelen volgen bijvoorbeeld een aanmaning, dwangschrift, loonvordering of beslag op uw goederen.

Restitutie

In bepaalde situaties kunt u restitutie krijgen voor reeds betaalde motorrijtuigbelasting bijvoorbeeld:

  • als u uw auto verkoopt
  • als uw auto is gestolen
  • als u uw auto een tijd niet gebruikt

U krijgt restitutie van de kwartalen die nog niet zijn ingegaan. U hebt bijvoorbeeld voor het hele jaar betaald en u verkoopt uw auto op 17 mei. U krijgt dan restitutie van het reeds betaalde 3e en 4e kwartaal. Over de periode vanaf 17 mei tot en met 30 juni krijgt u geen restitutie.

Hoe kunt u restitutie krijgen? 

Om voor restitutie in aanmerking te komen, vult u het formulier 'Inlevering nummerplaat' in en lever dit, samen met de nummerplaat en eventuele controleplaat, in bij gebouw 'Ophaal nummerplaat', deur nummer 2 van het annex gebouw te Camacuri 2. U kunt ook de nummerplaten inleveren bij een van onze kassiers te Camacuri of MFA. Neem ook uw kwitantie en een geldig legitimatiebewijs mee.