Jaarlijks wordt de verzamelloonstaat (VZL) uitgereikt aan u als inhoudingsplichtige om informatie te verstrekken van personen die in een jaar bij u in bestaande of vroegere dienstbetrekking zijn geweest. Het betreft dus een totaal van de gegevens per persoon zoals vermeld op de loonopgaaf. Hieronder vallen ook bijvoorbeeld bestuurders, commissarissen, personen die op provisiebasis hebben gewerkt en stagiaires. Bij twijfel of iemand wel of niet in dienstbetrekking is, kunt u contact opnemen met Departamento di Impuesto via info@impuesto.aw.

De vervaldatum 

De vervaldatum om de verzamelloonstaat in te dienen is 31 januari. Indien u uw verzamelloonstaat later dan 31 januari indient, kunt u een verzuimboete krijgen. In dit geval zal de Inspecteur een naheffingsaanslag opleggen.  
Het kan voorkomen dat de vervaldatum verschoven wordt. De nieuwe vervaldatum zal dan bekend worden gemaakt. 

Voor de verzamelloonstaat van het belastingjaar 2019 is de vervaldatum verschoven naar 31 juli 2020. 

De verzamelloonstaat invullen en indienen via “BO impuesto”


Vanaf het belastingjaar 2019 dient u de verzamelloonstaat elektronisch in via het online portaal  ''BO impuesto" (of "BOi"). Nadat u bent ingelogd op uw BOi-account, klikt u op “LB & VZL - LB, AOV/AWW & AZV & Verzamelloonstaat”. U krijgt dan het scherm van de VZL te zien.  

Voor het invullen van de gegevens kunt u dat op 3 manieren doen: 

  1. U vult de velden van de verzamelloonstaat direct via “BO impuesto” in. In het VZL scherm klikt u op “Handmatig toevoegen” om de gegevens per werknemer in te vullen.
  2. U kunt ook direct van het payroll programma de VZL uploaden in “BO Impuesto”. In het VZL scherm klikt u op “Toevoegen vanuit bestand” om het XML bestand up te loaden. 
  3. U vult eerst het werkblad “Verzamelloonstaat” van de e-Verzamelstaat. Vervolgens maakt u een XML bestand aan en uploadt u dit bestand via “BO impuesto”. In het VZL scherm klikt u dan op “Toevoegen vanuit bestand”.  

e-Verzamelstaat

De ‘e-Verzamelstaat’ is een Excel bestand van de verzamelloonstaat (VZL) en de verzamelstaat opgaaf derden (VOD). 
In het werkblad “Verzamelloonstaat” vult u de loongegevens in van de werknemers die in uw dienst waren in het afgelopen jaar. Nadat u alle gegevens hebt ingevoerd en gecontroleerd, kunt u de spreadsheet exporteren. Bij het exporteren worden de ingevoerde gegevens in een apart bestand bewaard. Dit aparte bestand is een XML bestand. De naam van het bestand krijgt de extensie: .xml. 

XML bestand

Om de gegevens via “BO impuesto” te kunnen uploaden, moet u een XML bestand aanmaken. 
Als u het XML bestand hebt aangemaakt, kunt u dat uploaden via “BO impuesto”. 
Klik op “Toevoegen vanuit bestand”, selecteer het XML bestand en klik op “OK”.


Let op:
  • Om de gegevens van het payroll programma via “BO impuesto” te kunnen uploaden, moet uw payroll provider het formaat voor een XML bestand van Departamento di Impuesto gebruiken.
     
  • U kunt alleen een XML bestand via “BO impuesto” uploaden. U kunt de VZL niet via een USB-stick indienen.