In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat er iets verandert in uw motorrijtuigbelasting. U kunt bijvoorbeeld een andere auto kopen waarvoor een ander tarief voor de motorrijtuigbelasting geldt. Het kan ook voorkomen dat u uw auto een tijd niet gaat gebruiken.

Klik op de gewenste balk voor meer informatie.

U koopt een andere auto

Als u een andere auto koopt, moet u uw nummerplaat laten overschrijven op uw nieuwe auto. Vul hiervoor het formulier 'Aanvraag of wijziging nummerplaat' in en lever dit in bij het annex-gebouw van het hoofdkantoor te Camacuri 2, deurnummer 2 of bij de kassa van een MFA-kantoor of het postkantoor in San Nicolas. Neem ook de kwitantie en een geldig legitimatiebewijs mee.

U verkoopt uw auto

Als u uw auto verkoopt, kunt u restitutie krijgen van uw reeds betaalde motorrijtuigbelasting. U krijgt restitutie van de kwartalen die nog niet zijn ingegaan. U hebt bijvoorbeeld voor het hele jaar betaald en u verkoopt uw auto op 17 mei. U krijgt dan restitutie van het reeds betaalde 3e en 4e kwartaal. Over de periode vanaf 17 mei tot en met 30 juni krijgt u geen restitutie.

Hoe kunt u restitutie krijgen? 

Om voor restitutie in aanmerking te komen, vult u het formulier 'Inlevering nummer- en controleplaat' in en lever dit, samen met de nummerplaat en eventuele controleplaat, in bij het annex-gebouw van het hoofdkantoor te Camacuri 2, deurnummer 2. Neem ook een geldig legitimatiebewijs mee.

U wilt uw nummerplaat overdragen

Het is mogelijk om uw nummerplaat over te dragen aan iemand anders. Hiervoor kunt u het formulier 'Overdracht nummerplaat motorrijtuig' gebruiken. U moet een kopie van uw legitimatiebewijs en die van de verkrijger bijvoegen. Vervolgens levert u het formulier met de kopieën in bij het annex-gebouw van het hoofdkantoor te Camacuri 2, deurnummer 2 of bij de kassa van een MFA-kantoor of het postkantoor in San Nicolas. De persoon aan wie u uw nummerplaat overdraagt moet vervolgens zijn auto laten registreren op deze nummerplaat.

Uw auto is gestolen

Als uw auto is gestolen, kunt u restitutie krijgen voor de kwartalen die u reeds hebt betaald. U krijgt restitutie van de kwartalen die nog niet zijn ingegaan. U hebt bijvoorbeeld voor het hele jaar betaald en uw auto wordt gestolen op 17 mei. U krijgt dan restitutie van het reeds betaalde 3e en 4e kwartaal. Over de periode vanaf 17 mei tot en met 30 juni krijgt u geen restitutie.

Hoe kunt u restitutie krijgen? 

Om voor restitutie in aanmerking te komen, vult u het formulier 'Inlevering nummer- en controleplaat' in en lever dit in bij het annex-gebouw van het hoofdkantoor te Camacuri 2, deurnummer 2.
U moet een bewijs van aangifte van diefstal bij de politie overleggen en een bewijs van stopzetting van het verzekeringsbewijs van uw auto. Neem ook een geldig legitimatiebewijs mee.

U gebruikt uw auto een tijd niet of u gaat uw auto weer gebruiken

Als u uw auto een tijd niet gaat gebruiken, kunt u restitutie krijgen voor de kwartalen die u reeds hebt betaald. U krijgt restitutie van de kwartalen die nog niet zijn ingegaan. U hebt bijvoorbeeld voor het hele jaar betaald en u gaat uw auto vanaf 17 mei voorlopig niet gebruiken. U krijgt dan restitutie van het reeds betaalde 3e en 4e kwartaal. Over de periode vanaf 17 mei tot en met 30 juni krijgt u geen restitutie.

Hoe kunt u restitutie krijgen? 

Om voor restitutie in aanmerking te komen, vult u het formulier 'Inlevering nummer- en controleplaat' in en lever dit, samen met de nummerplaat en eventuele controleplaat, in bij het annex-gebouw van het hoofdkantoor te Camacuri 2, deurnummer 2. Neem ook een geldig legitimatiebewijs mee. U ontvangt een kopie van het formulier als bewijs van indiening. 

Departamento di Impuesto bewaart uw nummerplaat voor het lopende belastingjaar. 

Als u uw auto weer gaat gebruiken

Als u uw auto weer wilt gaan gebruiken, levert u de kopie van het formulier 'Inlevering nummer- en controleplaat' in bij het annex-gebouw van het hoofdkantoor te Camacuri 2, deurnummer 2. Neem ook een geldig legitimatiebewijs mee.

U betaalt vanaf het lopende kwartaal. Als u bijvoorbeeld uw auto weer gaat gebruiken op 13 juni dan betaalt u vanaf het 2e kwartaal, dus vanaf 1 april.

U gaat emigreren

Als u gaat emigreren en u neemt uw auto mee naar het buitenland dan moet u het formulier 'Aanvraag verklaring uitvoer motorrijtuig' invullen. Uw auto behoort dan tot uw verhuisboedel. Lever dit formulier in bij het annex-gebouw van het hoofdkantoor te Camacuri 2, deurnummer 2.

De nummerplaat op uw auto moet tenminste 6 maanden op uw naam zijn geregistreerd tenzij u naar Zuid-Amerika emigreert. In dit laatste geval moet de nummerplaat op uw auto tenminste 1 jaar op uw naam zijn geregistreerd. De nummerplaat moet bij uitvoer op de auto blijven. U moet de motorrijtuigbelasting voor het hele jaar betaald hebben.

Ook mag u uw auto exporteren. In dit geval moet de nummerplaat op uw auto tenminste 1 jaar op uw naam zijn geregistreerd.