Uw bezwaarschrift wordt ontvankelijk verklaard als

  • U het bezwaarschrift tijdig hebt ingediend en U hebt het bezwaarschrift binnen 2 maanden na dagtekening van de belastingaanslag ingediend.
  • Als het bezwaarschrift voldoet aan de voorwaarden.
  • Uw bezwaarschrift bevat alle gegevens die Departamento di Impuesto nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen op uw bezwaar.
  • Niet-ontvankelijk In de volgende situaties kan uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard worden:

U hebt het bezwaarschrift te laat ingediend

Departamento di Impuesto zal uw bezwaarschrift nu als een verzoekschrift behandelen.

Uw bezwaarschrift is niet gemotiveerd.

  • Departamento di Impuesto zal u eerst in de gelegenheid stellen om dit alsnog te doen. U ontvangt dan bericht van Departamento di Impuesto vóór welke datum u een gemotiveerd bezwaarschrift moet indienen.
  • Als u dit voor deze datum doet, wordt uw bezwaarschrift in behandeling genomen volgens de normale procedure.
  • Als u echter geen motivatie indient of u doet dit te laat, dan kan Departamento di Impuesto uw bezwaarschrift ‘niet-ontvankelijk’ verklaren. Dit heeft tot gevolg dat Departamento di Impuesto niet meer aan een inhoudelijke beoordeling van uw argumenten hoeft toe te komen en kan volstaan met het vaststellen van de niet-ontvankelijkheid.