Departamento di Impuesto hanteert voor de bijzondere belasting verblijf de volgende definities:

Hotel

Onder een hotel wordt verstaan: elke gelegenheid waar aan 10 of meer personen tegen vergoeding huisvesting met of zonder bediening, ter beschikking gesteld wordt.

Logement

Onder een logement wordt verstaan: elke gelegenheid waar aan minder dan tien personen, tegen vergoeding huisvesting met of zonder bediening ter beschikking gesteld wordt.

Timeshareresort

Onder een timeshareresort wordt verstaan: een accommodatie waar de rechten op het gebruik van een timeshare uitgeoefend kunnen worden.