Als ondernemer hebt u misschien een auto nodig om uw klanten te bezoeken, uw producten te bezorgen of om van huis naar uw bedrijf te rijden.

In dit site-onderdeel kunt u lezen waarmee u rekening moet houden als u een auto voor uw onderneming gebruikt:

  • U rijdt in een auto van uw onderneming.
  • U rijdt in uw eigen auto.
  • Uw werknemer rijdt in zijn eigen auto voor uw onderneming.
  • Uw werknemer rijdt in een auto van uw onderneming.

U rijdt in een auto van uw onderneming 

Uw onderneming kan onder andere op de volgende manieren aan een auto komen:

  • Uw eigen auto wordt auto van uw onderneming. De auto gaat dan van uw privé-vermogen naar het vermogen van uw onderneming. De waarde van de auto neemt u ook op in de balans van uw onderneming. Houdt u rekening met kilometerstanden, schades en eventuele extra voorzieningen. De kosten voor de auto zijn voor rekening van de onderneming en deze kunt u aftrekken van de opbrengsten. Houd daarbij rekening met uw privé gebruik van de auto. Het gedeelte dat betrekking heeft op privé gebruik kunt u niet aftrekken.
  • U koopt een auto voor uw onderneming. Als u voor uw onderneming een auto koopt, dan komt de auto bij het vermogen van uw onderneming. De waarde van de auto is gelijk aan de prijs die u ervoor betaalt. De kosten van de auto kunt u van de opbrengsten aftrekken. Houd daarbij rekening met uw privé gebruik van de auto. Het gedeelte dat betrekking heeft op privé gebruik kunt u niet aftrekken.
  • U least een auto. Een lease-auto behoort niet tot het vermogen van uw onderneming. Maar uw onderneming draagt wel de kosten zoals leasetermijnen, brandstof en dergelijke. Deze kosten mag u aftrekken van de opbrengsten. Als u de lease-auto privé gebruikt, moet u uw privé gebruik van de autokosten aftrekken. Het gedeelte dat betrekking heeft op privé gebruik kunt u niet aftrekken.

Het kan zijn dat u met de auto van uw onderneming alleen maar zakelijke ritten maakt. In dit geval hoeft u geen rekening te houden met privé gebruik. U moet wel kunnen aantonen dat u alleen zakelijke ritten rijdt met deze auto. U zult dus een nauwkeurige kilometeradministratie moeten bijhouden.

U rijdt in uw eigen auto

Als u uw eigen privé-auto voor uw onderneming gebruikt, hebt u voor de zakelijke ritten recht op een vergoeding per kilometer. De vergoeding is afhankelijk van een aantal factoren zoals de waarde van de auto, het aantal kilometers dat met de auto wordt gereden, de benzinekosten, de reparatiekosten, verzekeringspremie etcetera. Het bedrag van deze kilometervergoeding mag u na afloop van het jaar van de opbrengsten aftrekken. De kilometervergoeding dekt alle autokosten. U kunt dus geen andere autokosten meer van de opbrengsten aftrekken zoals parkeergeld, reparaties etcetera.

Uw werknemer rijdt in zijn eigen auto voor uw onderneming 

Als uw werknemer in zijn eigen auto zakelijke ritten maakt voor uw onderneming, dan kunt u hem daarvoor een belastingvrije kilometervergoeding betalen. De onbelaste vergoeding bedraagt maximaal Afl. 0,60 per kilometer. U moet het aantal zakelijk gereden kilometers door de werknemer wel aannemelijk laten maken. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de werknemer het aantal kilometers bij laten houden en de agenda's laten bewaren waarin de afspraken met klanten en dergelijke vermeld staan. Woon-werkverkeer wordt niet gerekend tot de zakelijke kilometers. U moet het aantal zakelijk gereden kilometers door de werknemer wel aannemelijk laten maken. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de werknemer het aantal kilometers bij laten houden en de agenda's laten bewaren waarin de afspraken met klanten en dergelijke vermeld staan.

Uw werknemer rijdt in een auto van uw onderneming 

Als u een auto van de zaak aan een werknemer ter beschikking stelt, moet u jaarlijks 15% van de cataloguswaarde wegens het privé-gebruik door de werknemer tot het loon van deze werknemer rekenen. Dit bedrag mag worden verminderd met de door een eventueel door de werknemer betaalde vergoeding.