Als u het gehele jaar waarover u aangifte doet, gehuwd bent geweest, ontvangt u één aangiftebiljet op naam van de man. U vult beiden het aangiftebiljet in en ondertekent het.