Hebt u internet banking?

Dan kunt u uw belastingen (met uitzondering van zegelbelasting) betalen via internet. Dat is makkelijk, snel en betrouwbaar.

Klik hier voor een overzicht van de bankrekeningnummers die Departamento di Impuesto heeft voor het ontvangen van belasting.

Gegevens vermelden bij de betaling

Voor een goede verwerking van uw betaling via internet is het belangrijk dat u altijd het aanslagnummer of betalingskenmerk vermeldt. Dit vindt u rechtsboven op de aanslag. Betaal daarnaast elke belastingsoort apart. Hebt u een betalingsregeling, vermeld dan altijd het betalingsregelingnummer.

Wilt u een aanslag betalen waarop geen aanslagnummer of betalingskenmerk vermeld staat? Dan moet u de volgende gegevens vermelden bij uw betaling:

 • de belastingsoort
 • de belastingperiode
 • uw persoonsnummer

Doet u dit niet, dan kan uw betaling niet verwerkt worden. Dit kan leiden tot een aanmaning en eventuele verdere invorderingsmaatregelen.

Belastingsoort

Departamento di Impuesto heeft voor elke belastingsoort een code vastgesteld die bestaat uit 2 letters. Gebruik bij uw betaling deze vastgestelde codes:

 • IB voor inkomstenbelasting
 • AP voor premie AOV/AWW
 • ZP voor premie AZV
 • GB voor grondbelasting
 • EB voor erfpachtrecht
 • NB voor successiebelasting - nalatenschap
 • SB voor successiebelasting - schenking
 • MB voor motorrijtuigbelasting

Belastingperiode

Hier geeft u aan voor welke belastingperiode u betaalt. Als u bijvoorbeeld inkomstenbelasting voor het jaar 2005 betaalt, vult u hier 2005 in. Als u bijvoorbeeld het derde kwartaal 2008 voor grondbelasting betaalt dan vult u hier ook in 2008.

Persoonsnummer

Als laatste vermeldt u uw persoonsnummer. Dit bestaat uit 7 of 8 cijfers.

Voorbeeld

U moet de volgende belastingsoorten betalen:

 1. Inkomstenbelasting over het jaar 2005
 2. Grondbelasting derde kwartaal van het jaar 2008

In totaal doet u 2 aparte betalingen waarbij u de volgende gegevens vermeldt:

 1. Betaling 1: IB - 2005 - uw persoonsnummer
 2. Betaling 2: GB - 2008 - uw persoonsnummer

Het afschrift van uw bankrekening is uw bewijs van betaling. U ontvangt hiervoor geen aparte kwitantie van Departamento di Impuesto.

Motorrijtuigbelasting betalen via internet banking

U kunt uw motorrijtuigbelasting 2017 ook via internet banking betalen. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. Daarnaast is het belangrijk dat u de juiste gegevens vermeldt.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor het betalen via internet banking gelden de volgende voorwaarden:

 • u hebt uw motorrijtuigbelasting voor 2016 volledig betaald; als u dit nog niet hebt gedaan, moet u eerst het restant van 2016 betalen bij Departamento di Impuesto;
 • u hebt een A-nummerplaat; als u een nummerplaat hebt waar een vergunning voor nodig is (B-TX-T-O-V), dan kunt u niet via de bank betalen;
 • u kunt per banktransactie uitsluitend één nummerplaat betalen;
 • u kunt alleen online betalen via ‘funds transfer’. Via ‘bill payment’ is nog niet mogelijk.

Hoe weet u welk bedrag u moet invullen voor uw motorrijtuigbelasting 2017? 

Het bedrag van uw motorrijtuigbelasting voor 2017 vindt u terug op het registratieformulier van uw auto. Hierbij telt u Afl. 6,- voor de kosten van uw controlesticker op als u een voljaar betaalt. Als u een half jaar betaalt, telt u Afl. 3,- er bij op. De som van deze bedragen is het bedrag dat u invult.

Voorbeeld:

Als op het registratieformulier van uw auto een bedrag vermeld staat van Afl. 300, - , dan vult u als bedrag in Afl. 306, - als u een voljaar betaalt.

Welke gegevens vermeldt u bij het betalingskenmerk? 

Bij het betalingskenmerk vermeldt u de volgende gegevens:

Uw persoonsnummer – uw nummerplaat – voljaar 2017 of

Uw persoonsnummer - uw nummerplaat - half jaar 2017

Voorbeeld:

Als uw persoonsnummer 0001234 is en u hebt nummerplaat A-12345, dan vult u het volgende in:

0001234 – A 12345 – voljaar 2017 of

0001234 - A 12345 - half jaar 2017

Nummerplaat of controlesticker ophalen 

U kunt uw nummerplaat of controlesticker 5 werkdagen na uw betaling ophalen bij het gebouw schuin tegenover de ingang van het hoofdkantoor (ophaal nummerplaat). Als u betaalt na 3 uur p.m. krijgt uw betaling als betaaldatum de volgende dag. De 5 werkdagen gaan dus dan pas in op de volgende dag.

Breng uw betalingsbewijs van de bank of een print-out van uw online betaling en een origineel en geldig verzekeringsbewijs (geldig vanaf 4 januari 2017) mee.

Hebt u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de klantenservice van Departamento di Impuesto te Camacuri 2 of van het Hulpbestuurskantoor in San Nicolas.

Verwerking betalingsopdracht

Een bank heeft meestal enkele dagen nodig om uw betalingsopdracht te verwerken. Voor een tijdige betaling moet u rekening houden met die verwerkingstijd. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat het bedrag op tijd op de rekening van Departamento di Impuesto staat.

De kosten voor internet banking bij uw bank zijn voor uw eigen rekening. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw bank.