Als u met uw onderneming van start wil gaan, moet u uw onderneming bij een aantal instanties aanmelden:

  • inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid
  • aanmelding bij Departamento di Impuesto
  • aanmelding bij de Sociale Verzekeringsbank (SVb) als u personeel in dienst heeft.

Uw onderneming aanmelden voor de belastingen

Omdat er diverse rechtsvormen zijn voor een onderneming, zijn er verschillende aanmeldformulieren beschikbaar:

Meer informatie over het invullen van het aanmeldformulier voor een eenmanszaak.

Het formulier voor de registratie van rechtspersonen en samenwerkingsverbanden en de bijbehorende bijlagen kunt u indienen bij de klantenservice op het hoofdkantoor te Camacuri 2. 

Departamento di Impuesto bepaalt aan de hand van de door u verstrekte gegevens voor welke belastingen u in het centrale klantenbestand wordt opgenomen. U ontvangt hiervan bericht per e-mail.

Persoonsnummer

Bij het aanmelden krijgt uw onderneming een persoonsnummer toegekend. Dit is een uniek identificatienummer voor uw onderneming. 

Als u als particulier nog niet geregistreerd staat bij Departamento di Impuesto, moet u voor uzelf ook het persoonsnummer aanvragen. U ontvangt als particulier dan ook een apart persoonsnummer.