Als u een belastingaanslag (deels) niet of te laat betaalt, betekent dit dat u uiteindelijk altijd meer betaalt. Want u betaalt dan ook nog invorderingsrente en eventuele andere kosten.

Als u uw belasting niet op tijd betaalt, moet Departamento di Impuesto maatregelen nemen om uw belastingschuld te innen, de zogeheten invorderingsmaatregelen. Voorbeelden van invorderingsmaatregelen zijn:

  • een aanmaning;
  • loonvordering: een gedeelte van uw loon wordt ingehouden;
  • een dwangschrift;
  • beslaglegging op uw eigendommen.

De kosten van deze maatregelen zijn voor uw rekening.