U berekent de bestemmingsheffing AZV (BAZV) over de vergoeding voor de levering van een goed of voor het verrichten van een dienst. De vergoeding is het totale bedrag dat u aan uw klant in rekening brengt. Als uw klant u meer betaalt dan u in rekening heeft gebracht, dan behoort dat ook tot de vergoeding. Over fooien die door werknemers worden ontvangen, hoeft u geen BAZV te betalen. Echter over de service charge die u als ondernemer in rekening brengt, betaalt u wel BAZV. Om te bepalen hoeveel BAZV u moet betalen, moet u rekening houden met de volgende punten:

  • wat valt er onder het totale bedrag?
  • het tarief van de BAZV 

Wat valt er onder het totale bedrag?

U berekent BAZV over het totaalbedrag dat u uw klanten in rekening brengt. Vaak is de vergoeding voor de levering of de dienst opgebouwd uit verschillende onderdelen: de prijs voor de geleverde goederen of diensten en de bijkomende kosten. De BAZV berekent u over de totale ontvangsten, dat wil zeggen de vergoeding voor de geleverde goederen of diensten inclusief de vergoedingen voor bijkomende kosten. Als uw afnemer niet in geld betaalt maar in natura (in de vorm van goederen en/of diensten) moet u daarvan de waarde bepalen. U moet dan BAZV betalen over de waarde van de betaling in natura.

Een doorlopende post behoort niet tot de omzet waarover u bestemmingsheffing moet berekenen. Een doorlopende post is een vergoeding die u ontvangt voor betalingen die u hebt verricht op naam en voor rekening van iemand anders.

Een notaris die namens en voor rekening van haar klant het griffierecht en zegelrecht betaalt en dit ook aan haar klant in rekening brengt, hoeft daarover geen BAZV te betalen.

Het tarief van de BAZV 

Het tarief van de BAZV is tot en met 7 juli 2015 1%.

Vanaf 8 juli 2015 is het tarief van de BAZV 2%.

En vanaf 1 juli 2018 is het tarief van BAZV 3%.

Hoeveel BAZV moet u betalen?

Als u het totale bedrag van de vergoeding hebt vastgesteld, kunt u berekenen hoeveel BAZV u moet betalen.

Voorbeeld

Ontvangen vergoeding Afl. 100.000, -

Tarief 3%

Te betalen BAZV op aangifte Afl. 100.000, - x 3% = Afl. 3.000, -

Voor het omrekenen van USD naar Afl. hanteert Departamento di Impuesto een koers van Afl. 1,79.