Iedere inlener en doorlener aan wie werknemers van een uitlener ter beschikking zijn gesteld is aansprakelijk voor:

  • de loonbelasting,
  • de premies AOV/AWW, en
  • de premie AZV

die de uitlener in verband met de werkzaamheden van het uitgeleende personeel verschuldigd is.

Om te kunnen bepalen welk bedrag aan loonbelasting en premies voor de werkzaamheden van het uitgeleende personeel verschuldigd is, moet de hoogte van het loon van de betrokken werknemers bekend zijn. Eventueel kan het loon aan de hand van loongegevens van de uitlener worden bepaald.

Als aannemer kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor de vervolgingskosten en invorderingsrente die verband houden met een loonbelastingaanslag of premieaanslag. U kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor een bestuurlijke boete.