Als u als ondernemer een belastingaanslag (deels) niet of niet op tijd betaalt, betekent dit dat u uiteindelijk altijd meer betaalt. Want u betaalt dan ook noginvorderingsrente en eventuele andere kosten.

Departamento di Impuesto moet dan maatregelen nemen om uw belastingschuld te innen, de zogeheten invorderingsmaatregelen. Voorbeelden van invorderingsmaatregelen zijn:

  • een aanmaning
  • een dwangschrift
  • beslaglegging op eigendommen van de onderneming

De kosten van deze maatregelen zijn voor uw rekening.

In dit site-onderdeel ontvangt u meer informatie hierover.