Internationale samenwerking

Aruba gaat wereldwijd financiële gegevens uitwisselen op basis van de Multilateral Competent Authority Agreement (hierna: MCAA) door middel van de Common Reporting Standard (hierna: CRS), die door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO of OECD) is ontwikkeld.

Inmiddels hebben bijna honderd landen de overeenkomst getekend. Het doel van de MCAA is om belastingontduiking en –ontwijking tegen te gaan.

Wetgeving

Voor het uitwisselen van financiële gegevens voor de MCAA is vanaf 1 januari 2017 de wet Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen van kracht. Deze wet verplicht de financiële instellingen die in Aruba gevestigd zijn, gegevens aan Departamento di Impuesto te leveren over rekeningen van personen en organisaties met een fiscale woon-of vestigingsplaats in het buitenland. Departamento di Impuesto geeft dan de gegevens automatisch door aan de belastingdiensten van de MCAA-landen(externe link).

Financiële gegevens uitwisselen

De eerste gegevensuitwisseling over 2017 geschiedde in september 2018. Departamento di Impuesto controleert niet de gegevens die de financiële instellingen doorgeven. De controle wordt gedaan door de buitenlandse belastingdiensten.

Omgekeerd krijgt Departamento di Impuesto informatie over buitenlandse financiële rekeningen van personen en organisaties die Aruba als hun fiscale woon-of vestigingsland hebben. Departamento di Impuesto controleert die gegevens en beoordeelt of de persoon of organisatie hier belasting moet betalen of niet.

Let op!

Onder CRS-gegevens vallen niet de gegevens die in het kader van de FATCA door de financiële instellingen (hierna: FI's) aan de Internal Revenue Service (IRS) moeten worden geleverd. De FI’s moeten de FATCA-gegevens zelf aan de IRS blijven leveren.