Aruba gaat wereldwijd financiële gegevens uitwisselen op basis van de Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) door middel van de Common ReportingStandard (CRS), die door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO of OECD) is ontwikkeld. Inmiddels hebben bijna honderd landen de overeenkomst getekend. Het doel van de MCAA is om belastingontduiking en –ontwijking tegen te gaan.

Voor het uitwisselen van financiële gegevens voor de MCAA is vanaf 1 januari 2017 de wet Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen van kracht. Deze wet verplicht de financiële instellingen die in Aruba gevestigd zijn gegevens aan Departamento di Impuesto te leveren over rekeningen van personen en organisaties met een fiscale woon-of vestigingsplaats in het buitenland. Departamento di Impuesto geeft dan de gegevens automatisch door aan de belastingdiensten van de MCAA-landen. De eerste gegevensuitwisseling over 2017 geschiedde in september 2018. Departamento di Impuesto controleert de gegevens die de financiële instellingen doorgeven niet. De controle wordt gedaan door de buitenlandse belastingdiensten.

Omgekeerd krijgt Departamento di Impuesto informatie over buitenlandse financiële rekeningen van personen en organisaties die Aruba als hun fiscale woon-of vestigingsland hebben. Departamento di Impuesto controleert die gegevens en beoordeelt of de persoon of organisatie hier belasting moet betalen of niet.

Let op: Onder CRS-gegevens vallen niet de gegevens die in het kader van FATCA door de financiële instellingen - hierna "FI’s" - aan de InternalRevenue Service (IRS) moeten worden geleverd. De FI’s moeten de FATCA-gegevens zelf aan de IRS blijven leveren.

FAQS CRS veel gestelde vragen

 1. Krijgen financiële instellingen (FI’s) een bewijs dat hun gegevens ontvangen zijn?
  Ja, dit bewijs wordt geleverd in een verwerkingsverslag.

 2. Hoe kunnen FI’s bewijzen dat ze bij CRS aangeschreven zijn?
  Door een account aan te maken in het MDES is een FI geregistreerd bij Departamento di Impuesto voor CRS. Het verwerkingsverslag dat gegenereerd wordt bij het leveren van gegevens kan als een bewijs dienen dat gegevens aangeleverd zijn voor CRS.

 3. Wie is de toezichthouder van het naleven van CRS?
  Departamento di Impuesto (DIMP).

 4. Hoe ver kan een MCAA-land terug gaan in tijd qua aanvraag van informatie?
  Het kan per land verschillend zijn. Gemiddeld wordt er uitgegaan van 7 jaar.

 5. Hebben FI’s 10 jaar bewaarplicht van gegevens op basis van de landsverordening die betrekking heeft op CRS?
  Het staat niet specifiek geschreven in de landsverordening die betrekking heeft op CRS, maar FI’s dienen rekening te houden met 10 jaar bewaarplicht op basis van de reeds bestaande landelijke wet- en regelgeving.

 6. Wie zullen de contactpersonen zijn bij DIMP?
  Alle contact met DIMP gaat in eerste instantie via email agu@impuesto.aw.

FAQS MDES veel gestelde vragen

 1. Tot uiterlijk wanneer kunnen financiële instellingen (FI’s) dit jaar gegevens uploaden in MDES?
  Tot uiterlijk 17 september 2018.

 2. Is er een tijdslimiet tussen het registreren en de activering van de account in MDES?
  Ja, binnen 24 uur dient de account van de FI die aangemaakt is, door de FI geactiveerd te worden.

 3. Hoeveel ‘users’ kunnen FI’s registreren per account?
  Er kan 1 ‘user’ per account geregistreerd worden.

 4. Is er een automatische tijdslimiet voor de ‘user’ die gegevens aan het verwerken is in MDES?
  Ja, 15 minuten. In de tussentijd kunnen gegevens opgeslagen worden.

 5. Zijn er kosten verbonden aan CRS proces?
  Voor het aanmaken van de account niet, mogelijk moeten FI’s intern kosten maken voor het genereren van hun XML file.

 6. Moet ik mij registreren oftewel moet ik een account aanmaken indien ik alleen lokale accountholders heb?
  Nee, u hoeft zich niet te registeren maar u kunt als FI wel meegenomen worden in een audit uitgevoerd door Departamento di Impuesto (DIMP).

Wilt u meer informatie weten over Financiële instellingen?

Klik hier