Waar gaat u uw onderneming vestigen?

Als u besluit uw onderneming te drijven in de vorm van een eenmanszaak, maatschap of vof, zult u ruimte nodig hebben om uw werkzaamheden uit te voeren. U kunt hierbij kiezen uit verschillende mogelijkheden:

Een pand huren:

 • u huurt een pand dat u helemaal voor uw onderneming gebruikt
 • u hebt een huurwoning en u gebruikt een deel ervan voor uw onderneming

Een pand in eigendom:

 • behoort het pand tot uw privé-vermogen of tot het ondernemingsvermogen?
 • u hebt een pand in eigendom en u gebruikt het uitsluitend voor uw onderneming
 • u hebt een pand in eigendom en u gebruikt het als woning en voor uw onderneming

Elke keuze heeft andere gevolgen voor de belastingen.

U huurt een pand dat u helemaal voor uw onderneming gebruikt

Als u bedrijfsruimte huurt, kun u alle kosten die u voor de bedrijfsruimte maakt, aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming. Tot deze kosten behoren bijvoorbeeld:

 • de huur
 • de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke
 • de inrichtingskosten zoals vloerbedekking, behang, bureau, kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven)

U hebt een huurwoning en u gebruikt een deel ervan voor uw onderneming

Als u een pand huurt en u gebruikt een deel van de huurwoning voor uw onderneming, dan wordt dit deel voor de inkomstenbelasting als werkruimte beschouwd. Als het in uw situatie mogelijk is de kosten van werkruimte af te trekken, stelt u eerst vast welk deel van de huur, airco, water, elektra etcetera voor uw woning is, en welk deel voor de werkruimte. Het deel voor de werkruimte kunt u als ondernemingskosten opvoeren en aftrekken van de opbrengsten van de onderneming.

Tot de aftrekbare kosten behoren onder meer:

 • een evenredig deel van de huur; u kunt hiervoor uitgaan van het vloeroppervlak van de werkruimte
 • de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke die u maakt voor de werkruimte
 • de inrichtingskosten van de werkruimte bijvoorbeeld voor vloerbedekking, behand, bureau, kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven) 

U hebt een pand in eigendom. Behoort het pand tot uw privé-vermogen of tot het ondernemingsvermogen? 

Als u een pand in eigendom hebt, moet u voor de belastingen altijd vaststellen of dat pand tot uw privé-vermogen of tot het ondernemingsvermogen behoort. Behoort het pand tot uw privé-vermogen dan zijn de onderhoudskosten niet of in beperkte mate aftrekbaar. Als het pand tot het ondernemingsvermogen behoort, dan mogen de onderhoudskosten in mindering worden gebracht op de winst. Als u besluit uw pand dat tot het ondernemingsvermogen behoort te verkopen, dan behoort de winst die u behaalt met de verkoop tot de winst uit onderneming. Indien echter het pand tot uw privé-vermogen behoort, dan is de winst met de verkoop onbelast.

U hebt een pand in eigendom en u gebruikt het uitsluitend voor uw onderneming

Als u een eigen pand hebt dat u helemaal voor uw onderneming gebruikt, dan bent u verplicht het pand in het ondernemingsvermogen in te brengen. De waarde van het hele pand moet dan op de balans van uw onderneming komen te staan. Over het pand schrijft u af. U kunt de kosten van het pand aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming. Tot deze kosten behoren onder meer:

 • de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke die u maakt voor de werkruimte
 • de inrichtingskosten van de werkruimte bijvoorbeeld voor vloerbedekking, behang, bureau, kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven) 

U hebt een pand in eigendom en u gebruikt het als woning en voor uw onderneming

Als u een pand hebt dat u zowel als woning als voor uw onderneming gebruikt, kunt u kiezen uit een aantal mogelijkheden.

 • u kunt uw pand bouwkundig splitsen
 • bouwkundig splitsen niet mogelijk?:
  • u rekent het hele pand tot het ondernemingsvermogen
  • u rekent het hele pand tot uw privé-vermogen
  • overeenkomstig het gebruik verdeelt u het pand administratief in een privé-gedeelte en een zakelijk gedeelte

U kunt uw pand bouwkundig splitsen

Bouwkundig splitsen wil zeggen dat een pand zodanig kan worden gesplitst dat delen ervan afzonderlijk te gebruiken zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval met een woon-winkelpand dat afzonderlijke ingangen heeft voor de woning en de winkel. Een dergelijk pand is zo ingedeeld dat u een deel ervan als zelfstandige eenheid zou kunnen verhuren en het andere deel zelf in gebruik houdt.

Als u uw pand bouwkundig kunt splitsen, bent u verplicht die splitsing ook in uw administratie door te voeren. Dat betekent:

 • het deel van het pand dat u voor privé-doeleinden gebruikt, rekent u tot uw privé-vermogen. Voor dit deel gelden dan de normale regels voor privé-woningen.
 • het deel van het pand dat u voor uw onderneming gebruikt, rekent u tot het ondernemingsvermogen. U kunt dan de kosten van het pand aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming. Tot deze kosten behoren onder meer: 
  • de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke die u maakt voor de werkruimte
  • de inrichtingskosten van de werkruimte bijvoorbeeld voor vloerbedekking, behang, bureau, kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven)

Hele pand tot het ondernemingsvermogen

Als u het hele eigen pand dat u deels privé en deels zakelijk gebruikt, rekent tot het ondernemingsvermogen, kunt u de kosten van het pand aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming. Tot deze kosten behoren onder meer: 

 • de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke die u maakt voor de werkruimte
 • de inrichtingskosten van de werkruimte bijvoorbeeld voor vloerbedekking, behang, bureau, kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven) 

Hele pand tot uw privé-vermogen

Als u het hele eigen pand dat u deels privé en deels zakelijk gebruikt, rekent tot uw privé-vermogen, krijgt u op uw aangifte inkomstenbelasting te maken met de huurwaarde van het gedeelte dat u voor de onderneming gebruikt. Uw onderneming huurt namelijk als het ware een deel van uw pand. U moet de economische huurwaarde bepalen. Dat is het bedrag dat het ondernemingsgedeelte bij verhuur kan opbrengen. Van de economische huurwaarde mag u de kosten die u voor het ondernemingsgedeelte maakt aftrekken. Tot de kosten behoren onder meer een evenredig deel van de onderhoudskosten van het pand en van de grondbelasting en erfpacht. De huurwaarde van het ondernemingsgedeelte minus de genoemde kosten vult u in op uw aangiftebiljet inkomstenbelasting. 

Wat is aftrekbaar van de opbrengst van de onderneming? 

De huurwaarde van het ondernemingsgedeelte is aftrekbaar van de opbrengst van de onderneming. Bovendien kunt u aftrekken:

 • de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke die u maakt voor het ondernemingsgedeelte
 • de inrichtingskosten van het ondernemingsgedeelte bijvoorbeeld voor vloerbedekking, behang, bureau, kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven)

Verdeling in privé-gedeelte en ondernemingsgedeelte

Een pand dat u niet bouwkundig kunt splitsen maar dat u wel 'gesplitst' gebruikt, mag u in uw administratie verdelen in een privé-gedeelte en een zakelijk gedeelte. De verhouding tussen de grootte van de twee gedeelten stelt u vast aan de hand van het gebruik dat u van het pand maakt. Vervolgens rekent u het privé-gedeelte toe aan uw privé-vermogen en het zakelijk gedeelte aan het vermogen van uw onderneming.

U moet er rekening mee houden dat u in de volgende gevallen beperkt wordt in uw keuzevrijheid:

 • is het privé-gedeelte van het pand sterk overheersend, dan mag u ten hoogste het gedeelte van het pand dat bij de onderneming in gebruik is, tot het ondernemingsvermogen rekenen
 • is het zakelijk gedeelte van het pand sterk overheersend, dan mag u ten hoogste het gedeelte van het pand dat u privé gebruikt tot uw privé-vermogen rekenen

Privé-gedeelte 

Het privé-gedeelte wordt behandeld als een eigen woning. Dit betekent onder meer dat u de kosten van dit gedeelte niet kunt aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming.

Zakelijk gedeelte 

Het zakelijk gedeelte wordt volledig als bedrijfspand gezien. Dit betekent dat u verplicht bent het pand in het ondernemingsvermogen in te brengen. De waarde van het zakelijk gedeelte moet dan op de balans van uw onderneming komen te staan. Over de waarde van het zakelijk gedeelte van het pand kunt u afschrijven. U kunt de kosten van het zakelijk gedeelte aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming. Tot deze kosten behoren onder meer:

 • de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke die u maakt voor het ondernemingsgedeelte
 • de inrichtingskosten van het ondernemingsgedeelte bijvoorbeeld voor vloerbedekking, behang, bureau, kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven)