Bent u de eigenaar van een eenmanszaak en is uw jaarlijkse bedrijfsomzet Afl. 50.000 of minder? Dan wordt u als kleine ondernemer aangemerkt.

Als uw eenmanszaak een jaarlijkse bedrijfsomzet heeft van Afl. 50.000 of minder, bent u volgens de wet ontheven van de verplichting tot het doen van aangifte en het voldoen van de belasting over bedrijfsomzetten (BBO), de belasting additionele voorzieningen projecten (BAVP) en de bestemmingsheffing AZV (BAZV). U wordt niet geregistreerd voor de BBO, BAVP en de BAZV en hoeft dus geen aangifte in te dienen en betalingen te doen. 

Heffing bij invoer

Met ingang van 1 augustus 2023 worden de belasting over bedrijfsomzetten (BBO), de belasting additionele voorzieningen projecten (BAVP) en de bestemmingsheffing AZV (BAZV) bij de invoer geheven. 

Voor deze 3 heffingen samen wordt hierna gemakshalve de afkorting "BBO" gebruikt.

U importeert goederen

Als u goederen importeert moet u BBO betalen bij de douane. Voor de ingevoerde handelsgoederen1 kunt u in principe de BBO niet aftrekken, omdat u geen aangifte BBO moet doen. Wenst u in aanmerking te komen voor aftrek van de betaalde BBO bij invoer, dan kunt u zich op vrijwillige basis aanmelden voor de BBO. U wordt dan geregistreerd voor de BBO.

Lees meer over BBO bij de grens.

1Handelsgoederenzijn goederen die bestemd zijn voor wederverkoop aan uw klanten. 

U blijft aangemeld voor de BBO

Eenmaal aangemeld voor de BBO, bent u verplicht om maandelijks aangifte te doen en de verschuldigde belasting te betalen. Bij het doen van aangifte heeft u recht op aftrek van de betaalde BBO bij de invoer van handelsgoederen. 

U blijft aangemeld voor de BBO.

Dit houdt in dat u niet meer terug kunt naar uw eerdere status van ontheven zijn van de verplichting tot het doen van aangifte en het voldoen van de BBO.

Hoe meldt u zich aan?

  • Als u een nieuwe eenmanszaak heeft, moet u hiervan melding doen.
  • Bent u al belastingplichtig voor de inkomstenbelasting, dan kunt u een aanmelding doen voor de BBO/BAVP/BAZV of ander belastingmiddel.

Voor u als kleine ondernemer is aanmelding voor de BBO/BAVP/BAZV vrijwillig.