Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

Persberichten

Huidige artikelen

maandag 18 april 2011 - OESO publiceert positief rapport over Aruba

Aruba is hiermee het eerste land binnen het Koninkrijk dat een positief resultaat heeft behaald

Oranjestad – Op 14 april 2011 heeft het Global Forum inzake transparantie en uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden, onderdeel van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een positief rapport over Aruba uitgebracht. De plek van Aruba op de 'witte lijst' van de OESO is daarmee gecontinueerd. Dit rapport over Aruba en het daarbij behorende persbericht van de OESO is te vinden op de website van de OESO: www.oecd.org.

Het Global Forum, waar meer dan 100 jurisdicties deel van uitmaken, is belast met toezicht op en toetsing van de uitvoering van de internationale normen op het gebied van transparantie en uitwisseling van informatie voor fiscale doeleinden. Aruba heeft zich in 2001 jegens de OESO gecommitteerd tot het naleven van deze internationale fiscale normen.
In 2010 is de OESO begonnen met een diepgaand onderzoek naar de naleving van deze normen door de OESO leden en de 'committed jurisdictions'. Dit onderzoek geschiedt door middel van een 'Peer Review Group', waarbij de betrokken landen elkaar beoordelen, met ondersteuning van rapporten opgesteld door het OESO-evaluatie team.

Een jaar geleden is onder leiding van de Directeur der Belastingen mw. mr. R.R. Lopez-Hernandez, samen met mw. mr. A.A. ten Hove van de Directie der Belastingen en mw. mr. E. Kuster en mr. R. Flanegien van de High Commissioner van het Aruba Financial Center, gestart met het verstrekken van informatie aan de OESO over alle wet- en regelgeving van Aruba die relevant is voor internationale fiscale gegevensuitwisseling. Deze informatie is door het OESO-evaluatie team in nauw overleg met bovengenoemde personen verwerkt tot een concept rapport over Aruba dat begin maart 2011 tijdens een bijeenkomst in Parijs van de Peer Review Group (bestaande uit ca. 30 landen) is verdedigd door Aruba en het OESO-evaluatieteam. Tijdens deze bijeenkomst heeft prof. mr. J.W. Bellingwout als vertegenwoordiger van Aruba opgetreden.
De Peer Review Group heeft met enkele geringe aanpassingen het rapport op 4 maart jl. aanvaard. Het rapport is vervolgens voorgelegd aan de ruim 100 landen die deel uitmaken van het Global Forum. Op 14 april jl. heeft het Global Forum het rapport ongewijzigd vastgesteld en gepubliceerd.

De uitkomst van het rapport is dat het wettelijk en reglementair kader van Aruba met betrekking tot transparantie en informatie-uitwisseling op belastinggebied op alle onderzochte punten voldoet aan de internationale normen.
Ten aanzien van een aantal onderzochte elementen zijn verdere aanbevelingen gegeven waaraan door Aruba het komend jaar aandacht dient te worden besteed, waaronder het immobiliseren van toonderaandelen, gegevensverstrekking door commanditaire vennootschappen en stichtingen, het verder stroomlijnen van de procedure voor internationale fiscale gegevensuitwisseling, en het verder uitbouwen van het netwerk van fiscale informatie uitwisselingsverdragen (zg. TIEA's).

Aruba is hiermee het eerste land binnen het Koninkrijk dat in dit kader is geëvalueerd en een positief resultaat heeft behaald. De andere landen van het Koninkrijk moeten nog geëvalueerd worden.


MANAGEMENT SIAD
18 april 2011
 

Filter op maand

augustus 2019 (1)
juli 2019 (1)
juni 2019 (1)
mei 2019 (3)
april 2019 (2)
maart 2019 (5)
februari 2019 (1)
januari 2019 (1)
december 2018 (6)
november 2018 (3)
oktober 2018 (2)
september 2018 (1)
augustus 2018 (2)
juli 2018 (2)
juni 2018 (7)
mei 2018 (5)
april 2018 (4)
maart 2018 (13)
februari 2018 (4)
januari 2018 (6)
december 2017 (5)
november 2017 (6)
oktober 2017 (2)
september 2017 (6)
augustus 2017 (1)
juli 2017 (1)
juni 2017 (6)
mei 2017 (6)
april 2017 (6)
maart 2017 (5)
februari 2017 (12)
januari 2017 (6)
december 2016 (4)
november 2016 (7)
oktober 2016 (6)
september 2016 (6)
augustus 2016 (3)
juli 2016 (4)
juni 2016 (2)
mei 2016 (2)
april 2016 (9)
maart 2016 (5)
februari 2016 (9)
januari 2016 (2)
december 2015 (7)
november 2015 (7)
oktober 2015 (1)
september 2015 (7)
augustus 2015 (4)
juli 2015 (1)
juni 2015 (4)
mei 2015 (1)
april 2015 (4)
maart 2015 (4)
januari 2015 (4)
december 2014 (6)
november 2014 (5)
oktober 2014 (9)
september 2014 (4)
augustus 2014 (2)
juli 2014 (2)
juni 2014 (6)
mei 2014 (2)
april 2014 (3)
maart 2014 (4)
februari 2014 (4)
januari 2014 (9)
december 2013 (6)
november 2013 (3)
oktober 2013 (1)
september 2013 (6)
augustus 2013 (1)
juni 2013 (3)
mei 2013 (3)
april 2013 (1)
maart 2013 (1)
februari 2013 (4)
januari 2013 (8)
december 2012 (4)
november 2012 (3)
september 2012 (1)
augustus 2012 (1)
juli 2012 (3)
juni 2012 (3)
mei 2012 (5)
april 2012 (3)
maart 2012 (6)
februari 2012 (3)
januari 2012 (3)
december 2011 (2)
november 2011 (2)
september 2011 (2)
augustus 2011 (1)
juli 2011 (1)
juni 2011 (4)
mei 2011 (2)
april 2011 (2)
maart 2011 (4)
februari 2011 (7)
januari 2011 (8)
december 2010 (2)
november 2010 (5)
oktober 2010 (3)
september 2010 (4)
augustus 2010 (2)
juli 2010 (4)
juni 2010 (7)
mei 2010 (2)
april 2010 (1)
maart 2010 (10)
februari 2010 (6)
januari 2010 (10)
december 2009 (12)
november 2009 (1)
oktober 2009 (4)
september 2009 (5)
augustus 2009 (1)
juli 2009 (2)
juni 2009 (11)
mei 2009 (2)
april 2009 (3)
maart 2009 (4)
februari 2009 (1)
januari 2009 (3)
oktober 2008 (4)