Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
03 maart 2015
 

Deadlines

• 16 maart 2015: 
   aangifte en betalen 
   loonbelasting,   
   BBO, BAZV, toeristenheffing,
   bijzondere belasting verblijf en 
   speelvergunningsrecht

• 31 maart 2015:
   betalen 2e kwartaal
   motorrijtuigbelasting 2015

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij u niet correct hebben behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Lees verder...

 

Aanvragen rekeningoverzicht ondernemers per e-mail

Belastingadviseurs en accountants kunnen voortaan per e-mail een rekeningoverzicht aanvragen voor hun zakelijke klanten. Hiermee introduceert Departamento di Impuesto een nieuwe service om tegemoet te komen aan de grote vraag naar rekeningoverzichten voor ondernemers.

Lees meer…
 

Nieuws

27-1-2015 - Dia 31 di maart 2015 ta e ultimo dia pa entrega 'verzamelloonstaat' y 'verzamelstaat opgaaf derden' di aña 2014

No tin mester di haci peticion pa prolongacion di termino  

lees meer...
23-1-2015 - Conferencia di prensa encuanto e ley di BAZV
Dia 22 di januari 2015, Departamento di Impuesto a tene un conferencia di prensa encuanto e ley di BAZV. Meta di e conferencia di prensa tawata pa dun... lees meer...
22-1-2015 - Diabierna awo Departamento di Impuesto lo cera mas trempan atardi
ORANJESTAD – Departamento di Impuesto ta participa cu diabierna awo, dia 23 di januari, su oficinanan lo cera mas trempan atardi. Esaki debi na ... lees meer...

Aangifte doen voor bestemmingsheffing AZV

Per 1 december 2014 is de bestemmingsheffing AZV (BAZV) ingevoerd. Deze heffing wordt geheven over de bedrijfsomzetten die ondernemers met hun bedrijf of beroep behalen door het leveren van goederen en/of diensten in Aruba. Het tarief van de BAZV is 1%. BAZV werkt op basis van een aangifte. Hoe werkt dit precies? Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor voorbeelden van facturen.

Uitnodiging belastingadviseurs, (timeshare)hotels en casino’s voor aanmelden online service

Sinds 5 januari jl. biedt Departamento di Impuesto een nieuwe online service aan namelijk e-loket. E-loket is de digitale dienst van Departamento di Impuesto.
E-loket is makkelijk, snel en betrouwbaar en biedt vele voordelen. Via e-loket is het bijvoorbeeld mogelijk om het volgende te doen:

 

 

  • aangifte doen
  • aangifte historie inzien
  • uw belastingadviseur(s) toekennen en beheren
  • doorgeven van wijzigingen zoals correspondentieadres en contactgegevens

Om toegang te krijgen tot e-loket wordt een grondige identificatieprocedure gevolgd. Zo moet iemand die zich heeft aangemeld voor e-loket, persoonlijk langskomen om zijn identiteit en gegevens te laten controleren. Om dit proces in goede banen te leiden, nodigt Departamento di Impuesto in fases klantgroepen uit om zich aan te melden voor e-loket.

Departamento di Impuesto nodigt als eerste belastingadviseurs, casino’s en (timeshare)hotels uit om zich aan te melden voor e-loket. Zij kunnen, nadat zij de aanmeldingsprocedure hebben doorlopen, bijvoorbeeld online aangifte doen voor loonbelasting, BBO, BAZV, toeristenheffing, bijzondere belasting verblijf en speelvergunningsrecht.

Behoort u tot deze doelgroep en wilt u zich aanmelden voor e-loket, stuur dan een e-mail naar eloket@impuesto.aw.

Wijziging algemene landsverordening belastingen (ALB)

Met ingang van 1 januari 2015 zijn een aantal wettelijke regelingen gewijzigd waar onder algemene landsverordening belastingen (ALB). De artikelen 39, 44, 48, 51 en 68 tot en met 71 van de ALB zijn gewijzigd. Het betreft zowel wijzigingen van wetstechnische aard, als wijzigingen in de tekst.

 

Kort gezegd:

  • vervalt in artikel 39 en 44 de informatieverplichting van een belastingplichtige bij een internationaal verzoek om informatie
  • wordt de informatie verstrekkingplicht ten aanzien van een aantal beroepsgroepen gespecificeerd
  • wordt de administratieplicht van een commanditaire vennootschap en stichting uitgebreid
  • wordt nu het niet vragen van een aangifte op dezelfde wijze strafbaar gesteld als het niet doen van een door ons uitgereikte aangifte
  • zijn de absolute boetebedragen in de artikelen 68 tot en met 71 vervangen door categorieën

Klik hier voor meer informatie. 

Bezoek van het Fiot!

In 2015 zullen een aantal personen die de aan hen uitgereikte aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2011 niet hebben ingediend, door medewerkers van het Fiot worden bezocht.

Het betreft particulieren en ondernemers die in het verleden hun aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen niet of te laat hebben ingediend.

Klik hier voor meer informatie.

Lever ontvangen aangiftebiljet altijd in!

Hebt u een aangiftebiljet inkomstenbelasting 2013 of winstbelasting 2013 ontvangen? Dan bent u verplicht dit in te leveren. Als u dit niet doet, heeft de inspecteur geen gegevens om uw belastbare inkomen of winst vast te stellen. U ontvangt dan een ambtshalve aanslag waarbij hij uw belastbare inkomen of winst zelf vaststelt. Ook krijgt u dan een verzuimboete. Deze boete is minimaal Afl. 250,- (ook als u geen belasting hoeft te betalen) en kan oplopen tot Afl. 10.000,-.
U kunt zelfs strafrechtelijk vervolgd worden als u geen aangifte doet. U wordt dan als verdachte aangemerkt. U loopt in dit geval het risico op een gevangenisstraf of een geldboete die kan oplopen tot Afl. 100.000,-. Lever daarom altijd een ontvangen aangiftebiljet bij ons in.

Ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting en premies AOV/AWW en AZV 2011 verstuurd

In de afgelopen weken heeft Departamento di Impuesto de ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen AOV/AWW en AZV 2011 verzonden. Klik hier voor meer informatie.

Wijzigingen invordering directe belastingen en dwanginvordering per 1 juni 2014

Per 1 juni 2014 zijn er wijzigingen in de Landsverordening invordering directe belastingen en dwanginvordering. Deels hangen deze wijzigingen samen met de invoering van de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverzekering. Deels zijn het op zichzelf staande wijzigingen die de toepassing van deze landsverordeningen helpen verbeteren. Een van de wijzigingen is de verhoging van de kosten van een aanmaning naar Afl. 10,-. Meer informatie over de andere belangrijkste wijzingen kunt u lezen in het infoblad 'Wijzigingen invordering directe belastingen en dwanginvordering'.

Ambtshalve aanslagen winstbelasting 2011 verstuurd

In de afgelopen week is Departamento di Impuesto begonnen met het verzenden van de zogenaamde ambtshalve aanslagen winstbelasting 2011. Klik hier voor meer informatie.

Actueel

Verzoek 
  vermindering loon
  2015

Landsverordening
  bestemmingsheffing 
  AZV

Aanvraag
  verklaring fiscaal gedrag

Melding
  betalingsproblemen

Alles over de wet
  aansprakelijkheid
  belastingen en
  premies 
  volksverzekering

Persberichten

Aangifte inkomstenbelasting 2013

Klik hier voor allerlei informatie over de aangifte 2013 bijvoorbeeld:

• toelichting

• controle bij indiening

• uitstel

Aangifte winstbelasting 2013

Klik hier voor allerlei informatie over de aangifte 2013 bijvoorbeeld:

• toelichting

• controle bij indiening

• uitstel

Bent u verhuisd? Geef uw adreswijziging door.

Als u verhuisd bent, geef dan uw nieuwe adres door aan Departamento di Impuesto. Het kan anders voorkomen dat u belangrijke correspondentie niet ontvangt bijvoorbeeld belastingaanslagen. Klik hier voor meer informatie.