Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
04 oktober 2015
 

Deadlines

• 30 september 2015:
   betalen eerste 3 termijnen
   van aanslag grondbelasting 2015

• 30 september 2015:
   betalen 4e kwartaal
   motorrijtuigbelasting

• 15 oktober 2015: 
   aangifte en betalen 
   loonbelasting,   
   BBO, BAZV, toeristenheffing,
   bijzondere belasting verblijf,
   bijzondere belasting op verhuur-
   auto's en verhuurmotorfietsen en  
   speelvergunningsrecht

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij u niet correct hebben behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Lees verder...

 

Aanvragen rekeningoverzicht ondernemers per e-mail

Belastingadviseurs en accountants kunnen per e-mail een rekeningoverzicht aanvragen voor hun zakelijke klanten.

Lees meer…
 

Nieuws

29-9-2015 - Diaranson ta ultimo dia pa paga e ultimo kwartaal di impuesto di vehiculo di motor 2015
ORANJESTAD – Departamento di Impuesto ta recorda tur doño di vehiculo di motor cu diaranson, 30 di september 2015, ta ultimo dia pa paga e di cu... lees meer...
24-9-2015 - FIOT a bishita e personanan cu no a haci declaracion di inkomstenbelasting di aña 2011 y 2012

Lo dagfar alrededor di 25 persona como sospechoso

lees meer...
24-9-2015 - Mester entrega e formulario di declaracion di BBO/BAZV corecto

Cliente no por entrega e formulario bieu
 

lees meer...

Vermeld altijd de Gegevens-ID als u de aanslag grondbelasting 2015 via de bank betaalt

Gaat u uw aanslag grondbelasting 2015 via de bank betalen? Vermeld dan altijd de Gegevens-ID (voorheen aanslagnummer) bij uw betaling. De Gegevens-ID vindt u rechtsboven op uw aanslag. 30 september a.s. is de deadline voor het betalen van de eerste 3 termijnen van de aanslag grondbelasting 2015.

Bezoek van het Fiot

Begin 2015 is door het Fiot (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam) van Departamento di Impuesto een begin gemaakt met het bezoeken van personen die de aan hen uitgereikte aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2011 en 2012 niet hebben ingediend.

Tot nu toe zijn circa 140 personen thuis bezocht. Aan 120 van hen is een tweede aanmaning uitgereikt en duplicaat aangiften inkomstenbelasting/ premies volksverzekeringen 2011 en 2012 uitgereikt. 25 personen zijn uit het klantenbestand van Departamento di Impuesto verwijderd omdat zij inmiddels Aruba hebben verlaten.

Van de bezochte personen hebben circa 70 alsnog aan hun aangifteplicht voldaan en de aangiften inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2011 en 2012 ingediend. Tegen circa 35 personen is door het Fiot proces-verbaal opgemaakt voor het opzettelijk niet doen van aangifte.

Het Openbaar Ministerie Aruba zal circa 25 personen als verdachte dagvaarden en de zaak aan de rechter voorleggen. Het opzettelijk niet doen van een uitgereikte aangifte kan worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en/of een geldboete van ten hoogste de vijfde categorie (Afl. 100.000,-).

BAZV verhoogd naar 2% per 8 juli 2015

Per 8 juli 2015 is de bestemmingsheffing AZV (BAZV) verhoogd van 1% naar 2%.

De BAZV wordt geheven over de bedrijfsomzetten die ondernemers met hun bedrijf of beroep behalen door het leveren van goederen en/of diensten in Aruba. Voor de aangifte over de maanden juli 2015 tot en met december 2015 ontvangen alle belastingplichtigen die geregistreerd staan voor de BBO/BAZV nieuwe aangiftebiljetten. Klik hier voor meer informatie over de BAZV.

AZV premie van maximaal 11,5% naar maximaal 10,5% per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 is de AZV premie gewijzigd van maximaal 11,5% naar maximaal 10,5%.

De werknemersbijdrage is nu 1,6% in plaats van 2,6%.

Hebt u een betalingsregeling? Vermeld dan altijd 3 belangrijke gegevens als u betaalt.

Als u een betalingsregeling hebt afgesloten, betaalt u per maand het afgesproken bedrag. Als u betaalt,  vermeld dan altijd de volgende 3 gegevens:

• uw naam
• uw persoonsnummer
• het betalingsregelingnummer


Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat uw betaling niet goed geregistreerd wordt.

Aangifte winst- en/of inkomstenbelasting verstuurd naar aantal belastingplichtigen

Departamento di Impuesto heeft onlangs een aantal belastingplichtigen, conform de huidige wet- en regelgeving, uitgenodigd tot het doen van aangifte winstbelasting en/of inkomstenbelasting over de boekjaren  2011 tot en met 2013.

De genoemde belastingplichtigen hebben de desbetreffende aangiften ontvangen, omdat zij vermoedelijk belastingplichtig zijn voor de winstbelasting en/of inkomstenbelasting op grond van bekende informatie.

Aangiften inkomstenbelasting/premies volksverzekering 2012 en 2013 verstuurd ivm inkomsten uit Nederland

In de komende periode zal een aantal personen alsnog aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premies volksverzekering 2012 en 2013 ontvangen van Departamento di Impuesto. Het betreft ongeveer 126 personen die in Aruba wonen, maar die in 2012 loon of een uitkering ontvingen uit Nederland. Zij moeten hun wereldinkomen aangeven, zodat kan worden bepaald of zij over dit inkomen belasting en/of premies moeten betalen.

 

Uitnodiging belastingadviseurs, (timeshare)hotels en casino’s voor aanmelden online service

Sinds 5 januari jl. biedt Departamento di Impuesto een nieuwe online service aan namelijk e-loket. E-loket is de digitale dienst van Departamento di Impuesto.
E-loket is makkelijk, snel en betrouwbaar en biedt vele voordelen. Via e-loket is het bijvoorbeeld mogelijk om het volgende te doen:

 

 

  • aangifte doen
  • aangifte historie inzien
  • uw belastingadviseur(s) toekennen en beheren
  • doorgeven van wijzigingen zoals correspondentieadres en contactgegevens

Om toegang te krijgen tot e-loket wordt een grondige identificatieprocedure gevolgd. Zo moet iemand die zich heeft aangemeld voor e-loket, persoonlijk langskomen om zijn identiteit en gegevens te laten controleren. Om dit proces in goede banen te leiden, nodigt Departamento di Impuesto in fases klantgroepen uit om zich aan te melden voor e-loket.

Departamento di Impuesto nodigt als eerste belastingadviseurs, casino’s en (timeshare)hotels uit om zich aan te melden voor e-loket. Zij kunnen, nadat zij de aanmeldingsprocedure hebben doorlopen, bijvoorbeeld online aangifte doen voor loonbelasting, BBO, BAZV, toeristenheffing, bijzondere belasting verblijf en speelvergunningsrecht.

Behoort u tot deze doelgroep en wilt u zich aanmelden voor e-loket, stuur dan een e-mail naar eloket@impuesto.aw.

Wijziging algemene landsverordening belastingen (ALB)

Met ingang van 1 januari 2015 zijn een aantal wettelijke regelingen gewijzigd waar onder algemene landsverordening belastingen (ALB). De artikelen 39, 44, 48, 51 en 68 tot en met 71 van de ALB zijn gewijzigd. Het betreft zowel wijzigingen van wetstechnische aard, als wijzigingen in de tekst.

 

Kort gezegd:

  • vervalt in artikel 39 en 44 de informatieverplichting van een belastingplichtige bij een internationaal verzoek om informatie
  • wordt de informatie verstrekkingplicht ten aanzien van een aantal beroepsgroepen gespecificeerd
  • wordt de administratieplicht van een commanditaire vennootschap en stichting uitgebreid
  • wordt nu het niet vragen van een aangifte op dezelfde wijze strafbaar gesteld als het niet doen van een door ons uitgereikte aangifte
  • zijn de absolute boetebedragen in de artikelen 68 tot en met 71 vervangen door categorieën

Klik hier voor meer informatie. 

Actueel

Voorbeeld nieuwe
  aangifte
 BBO/BAZV
  juli-dec 2015
 

Verzoek 
  vermindering loon
 
 2015

Landsverordening
  bestemmingsheffing 
  AZV

Aanvraag
  verklaring fiscaal gedrag

Melding
  betalingsproblemen

Alles over de wet
  aansprakelijkheid
  belastingen en
  premies 
  volksverzekering

Persberichten

Aangifte winstbelasting 2013

Klik hier voor allerlei informatie over de aangifte 2013 bijvoorbeeld:

• toelichting

• controle bij indiening

• uitstel

Bent u verhuisd? Geef uw adreswijziging door.

Als u verhuisd bent, geef dan uw nieuwe adres door aan Departamento di Impuesto. Het kan anders voorkomen dat u belangrijke correspondentie niet ontvangt bijvoorbeeld belastingaanslagen. Klik hier voor meer informatie.