Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
03 augustus 2015
 

Deadlines

• 15 juli 2015: 
   aangifte en betalen 
   loonbelasting,   
   BBO, BAZV, toeristenheffing,
   bijzondere belasting verblijf,  
   speelvergunningsrecht en
   bijzondere belasting op
   verhuurauto's en verhuur-
   motorfietsen

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij u niet correct hebben behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Lees verder...

 

Aanvragen rekeningoverzicht ondernemers per e-mail

Belastingadviseurs en accountants kunnen per e-mail een rekeningoverzicht aanvragen voor hun zakelijke klanten.

Lees meer…
 

Nieuws

1-8-2015 - E paketenan di BBO/BAZV cu e formularionan nobo di declaracion a sali

E formularionan ta valido pa e lunanan di juli te cu december 2015  
 

lees meer...
7-7-2015 - Entrante 8 di juli 2015 e tarifa di BAZV ta 2%

E tarifa di 1% ya no lo ta valido mas 

lees meer...
24-6-2015 - Dia 30 di juni proximo ta ultimo dia pa paga e di 3 kwartaal di impuesto di vehiculo di motor

Di 3 kwartaal ta cuminsa dia 1 di juli 2015

lees meer...

BAZV verhoogd naar 2% per 8 juli 2015

Per 8 juli 2015 is de bestemmingsheffing AZV (BAZV) verhoogd van 1% naar 2%.

De BAZV wordt geheven over de bedrijfsomzetten die ondernemers met hun bedrijf of beroep behalen door het leveren van goederen en/of diensten in Aruba. Voor de aangifte over de maanden juli 2015 tot en met december 2015 ontvangen alle belastingplichtigen die geregistreerd staan voor de BBO/BAZV nieuwe aangiftebiljetten. Klik hier voor meer informatie over de BAZV.

AZV premie van maximaal 11,5% naar maximaal 10,5% per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 is de AZV premie gewijzigd van maximaal 11,5% naar maximaal 10,5%.

De werknemersbijdrage is nu 1,6% in plaats van 2,6%.

Proces-verbalen opgemaakt voor geen of niet tijdig aangifte doen

Het Fiscale inlichtingen en opsporingsteam (Fiot) van Departamento di Impuesto heeft diverse huisbezoeken afgelegd bij belastingplichtigen die niet of niet tijdig aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan. Tegen een aantal is inmiddels een proces-verbaal opgemaakt en zij zijn aangemeld bij het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke vervolging.

Hebt u een aangiftebiljet inkomstenbelasting of winstbelasting ontvangen? Dan bent u verplicht dit in te leveren. Als u dit niet doet, heeft de inspecteur geen gegevens om uw belastbare inkomen of winst vast te stellen. U ontvangt dan een ambtshalve aanslag waarbij een schatting van uw belastbare inkomen of winst door de inspecteur wordt gemaakt. Ook krijgt u dan een verzuimboete voor het niet indienen van de desbetreffende aangifte. Deze boete is minimaal Afl. 250,- (ook als u geen belasting hoeft te betalen) en kan oplopen tot Afl. 10.000,-. Bovendien kunt u zelfs strafrechtelijk vervolgd worden als u geen aangifte doet. U wordt dan als verdachte aangemerkt. U loopt in dit geval het risico op een gevangenisstraf of een geldboete die kan oplopen tot Afl. 100.000,-. Lever daarom altijd een ontvangen aangiftebiljet bij ons in.

Hebt u een betalingsregeling? Vermeld dan altijd 3 belangrijke gegevens als u betaalt.

Als u een betalingsregeling hebt afgesloten, betaalt u per maand het afgesproken bedrag. Als u betaalt,  vermeld dan altijd de volgende 3 gegevens:

• uw naam
• uw persoonsnummer
• het betalingsregelingnummer


Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat uw betaling niet goed geregistreerd wordt.

Aangifte winst- en/of inkomstenbelasting verstuurd naar aantal belastingplichtigen

Departamento di Impuesto heeft onlangs een aantal belastingplichtigen, conform de huidige wet- en regelgeving, uitgenodigd tot het doen van aangifte winstbelasting en/of inkomstenbelasting over de boekjaren  2011 tot en met 2013.

De genoemde belastingplichtigen hebben de desbetreffende aangiften ontvangen, omdat zij vermoedelijk belastingplichtig zijn voor de winstbelasting en/of inkomstenbelasting op grond van bekende informatie.

Aangiften inkomstenbelasting/premies volksverzekering 2012 en 2013 verstuurd ivm inkomsten uit Nederland

In de komende periode zal een aantal personen alsnog aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premies volksverzekering 2012 en 2013 ontvangen van Departamento di Impuesto. Het betreft ongeveer 126 personen die in Aruba wonen, maar die in 2012 loon of een uitkering ontvingen uit Nederland. Zij moeten hun wereldinkomen aangeven, zodat kan worden bepaald of zij over dit inkomen belasting en/of premies moeten betalen.

 

Aangifte doen voor bestemmingsheffing AZV

Per 1 december 2014 is de bestemmingsheffing AZV (BAZV) ingevoerd. Deze heffing wordt geheven over de bedrijfsomzetten die ondernemers met hun bedrijf of beroep behalen door het leveren van goederen en/of diensten in Aruba. Het tarief van de BAZV is 1%. BAZV werkt op basis van een aangifte. Hoe werkt dit precies? Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor voorbeelden van facturen.

Uitnodiging belastingadviseurs, (timeshare)hotels en casino’s voor aanmelden online service

Sinds 5 januari jl. biedt Departamento di Impuesto een nieuwe online service aan namelijk e-loket. E-loket is de digitale dienst van Departamento di Impuesto.
E-loket is makkelijk, snel en betrouwbaar en biedt vele voordelen. Via e-loket is het bijvoorbeeld mogelijk om het volgende te doen:

 

 

  • aangifte doen
  • aangifte historie inzien
  • uw belastingadviseur(s) toekennen en beheren
  • doorgeven van wijzigingen zoals correspondentieadres en contactgegevens

Om toegang te krijgen tot e-loket wordt een grondige identificatieprocedure gevolgd. Zo moet iemand die zich heeft aangemeld voor e-loket, persoonlijk langskomen om zijn identiteit en gegevens te laten controleren. Om dit proces in goede banen te leiden, nodigt Departamento di Impuesto in fases klantgroepen uit om zich aan te melden voor e-loket.

Departamento di Impuesto nodigt als eerste belastingadviseurs, casino’s en (timeshare)hotels uit om zich aan te melden voor e-loket. Zij kunnen, nadat zij de aanmeldingsprocedure hebben doorlopen, bijvoorbeeld online aangifte doen voor loonbelasting, BBO, BAZV, toeristenheffing, bijzondere belasting verblijf en speelvergunningsrecht.

Behoort u tot deze doelgroep en wilt u zich aanmelden voor e-loket, stuur dan een e-mail naar eloket@impuesto.aw.

Wijziging algemene landsverordening belastingen (ALB)

Met ingang van 1 januari 2015 zijn een aantal wettelijke regelingen gewijzigd waar onder algemene landsverordening belastingen (ALB). De artikelen 39, 44, 48, 51 en 68 tot en met 71 van de ALB zijn gewijzigd. Het betreft zowel wijzigingen van wetstechnische aard, als wijzigingen in de tekst.

 

Kort gezegd:

  • vervalt in artikel 39 en 44 de informatieverplichting van een belastingplichtige bij een internationaal verzoek om informatie
  • wordt de informatie verstrekkingplicht ten aanzien van een aantal beroepsgroepen gespecificeerd
  • wordt de administratieplicht van een commanditaire vennootschap en stichting uitgebreid
  • wordt nu het niet vragen van een aangifte op dezelfde wijze strafbaar gesteld als het niet doen van een door ons uitgereikte aangifte
  • zijn de absolute boetebedragen in de artikelen 68 tot en met 71 vervangen door categorieën

Klik hier voor meer informatie. 

Bezoek van het Fiot

In 2015 zullen een aantal personen die de aan hen uitgereikte aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2011 niet hebben ingediend, door medewerkers van het Fiot worden bezocht.

Het betreft particulieren en ondernemers die in het verleden hun aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen niet of te laat hebben ingediend.

Klik hier voor meer informatie.

Actueel

Voorbeeld nieuwe aangifte
  BBO/BAZV juli-dec 2015
 

Verzoek 
  vermindering loon
 
 2015

Landsverordening
  bestemmingsheffing 
  AZV

Aanvraag
  verklaring fiscaal gedrag

Melding
  betalingsproblemen

Alles over de wet
  aansprakelijkheid
  belastingen en
  premies 
  volksverzekering

Persberichten

Aangifte inkomstenbelasting 2013

Klik hier voor allerlei informatie over de aangifte 2013 bijvoorbeeld:

• toelichting

• controle bij indiening

• uitstel

Aangifte winstbelasting 2013

Klik hier voor allerlei informatie over de aangifte 2013 bijvoorbeeld:

• toelichting

• controle bij indiening

• uitstel

Bent u verhuisd? Geef uw adreswijziging door.

Als u verhuisd bent, geef dan uw nieuwe adres door aan Departamento di Impuesto. Het kan anders voorkomen dat u belangrijke correspondentie niet ontvangt bijvoorbeeld belastingaanslagen. Klik hier voor meer informatie.