Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
28 november 2015
 

Deadlines

• 1 december 2015:
   inleveren aangiftebiljet
   inkomstenbelasting 2014

• 15 december 2015: 
   aangifte en betalen 
   loonbelasting,   
   BBO, BAZV, toeristenheffing,
   bijzondere belasting verblijf,
   en speelvergunningsrecht

• 30 december 2015:
  aangifte en betalen 
  winstbelasting 2014

• 30 december 2015: 
  aangifte en betalen
  voorlopige aangifte
  winstbelasting 2014

• 30 december 2015:
   betalen 4e termijn
   van aanslag grondbelasting 2015

 

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij u niet correct hebben behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Lees verder...

 

Aanvragen rekeningoverzicht ondernemers per e-mail

Belastingadviseurs en accountants kunnen per e-mail een rekeningoverzicht aanvragen voor hun zakelijke klanten.

Lees meer…
 

Nieuws

28-11-2015 - Entrante 1 di januari 2016 e tarifa di winstbelasting ta bira 25%

E tarifa di 28% ya no lo ta valido mas 

lees meer...
27-11-2015 - Diabierna e seccion di servicio di caha lo cera mas trempan atardi

Tanto na oficina principal na Camacuri y na e oficinanan di gobierno den districto  

lees meer...
25-11-2015 - Por acudi na Oficina di gobierno na Noord of Camacuri pa yena e formulario di inkomstenbelasting 2014

Tin 3 dia so mas. Diasabra awo ta ultimo dia cu por haya ayudo. 
 

lees meer...

Winstbelasting is aangiftebelasting geworden

Met ingang van belastingjaar 2014 of boekjaar 2014/2015 is winstbelasting een aangiftebelasting. Dat betekent dat u zelf een berekening maakt van de winst en de verschuldigde winstbelasting na invulling van uw aangiftebiljet. Bij de indiening van uw aangiftebiljet moet u het door u berekende bedrag van de winstbelasting meteen betalen. Klik hier voor meer informatie. U kunt ook het infoblad downloaden.

HUBA campagne start 14 november a.s.

Ook dit jaar organiseert Departamento di Impuesto weer een 'Hulp bij aangifte' campagne. Deze campagne houdt in dat u hulp krijgt van medewerkers bij het invullen van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting 2014. Er geldt wel een aantal voorwaarden om mee te kunnen doen aan deze campagne namelijk:

 


 

  • u bent ongehuwd en verdient maximaal Afl. 75.000,- bruto per jaar
  • u bent gehuwd en uw gezamenlijke inkomen bedraagt maximaal Afl. 150.000,- bruto per jaar
  • u hebt geen eigen bedrijf en bent geen vrije beroepsbeoefenaar

De campagne vindt plaats van zaterdag 14 november tot en met zaterdag 
28 november 2015 op verschillende locaties. Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van locaties en tijden.

Vermeld altijd de Gegevens-ID als u de aanslag grondbelasting 2015 via de bank betaalt

Gaat u uw aanslag grondbelasting 2015 via de bank betalen? Vermeld dan altijd de Gegevens-ID (voorheen aanslagnummer) bij uw betaling. De Gegevens-ID vindt u rechtsboven op uw aanslag. 30 september a.s. is de deadline voor het betalen van de eerste 3 termijnen van de aanslag grondbelasting 2015.

Bezoek van het Fiot

Begin 2015 is door het Fiot (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam) van Departamento di Impuesto een begin gemaakt met het bezoeken van personen die de aan hen uitgereikte aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2011 en 2012 niet hebben ingediend.

Tot nu toe zijn circa 140 personen thuis bezocht. Aan 120 van hen is een tweede aanmaning uitgereikt en duplicaat aangiften inkomstenbelasting/ premies volksverzekeringen 2011 en 2012 uitgereikt. 25 personen zijn uit het klantenbestand van Departamento di Impuesto verwijderd omdat zij inmiddels Aruba hebben verlaten.

Van de bezochte personen hebben circa 70 alsnog aan hun aangifteplicht voldaan en de aangiften inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2011 en 2012 ingediend. Tegen circa 35 personen is door het Fiot proces-verbaal opgemaakt voor het opzettelijk niet doen van aangifte.

Het Openbaar Ministerie Aruba zal circa 25 personen als verdachte dagvaarden en de zaak aan de rechter voorleggen. Het opzettelijk niet doen van een uitgereikte aangifte kan worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en/of een geldboete van ten hoogste de vijfde categorie (Afl. 100.000,-).

BAZV verhoogd naar 2% per 8 juli 2015

Per 8 juli 2015 is de bestemmingsheffing AZV (BAZV) verhoogd van 1% naar 2%.

De BAZV wordt geheven over de bedrijfsomzetten die ondernemers met hun bedrijf of beroep behalen door het leveren van goederen en/of diensten in Aruba. Voor de aangifte over de maanden juli 2015 tot en met december 2015 ontvangen alle belastingplichtigen die geregistreerd staan voor de BBO/BAZV nieuwe aangiftebiljetten. Klik hier voor meer informatie over de BAZV.

AZV premie van maximaal 11,5% naar maximaal 10,5% per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 is de AZV premie gewijzigd van maximaal 11,5% naar maximaal 10,5%.

De werknemersbijdrage is nu 1,6% in plaats van 2,6%.

Hebt u een betalingsregeling? Vermeld dan altijd 3 belangrijke gegevens als u betaalt.

Als u een betalingsregeling hebt afgesloten, betaalt u per maand het afgesproken bedrag. Als u betaalt,  vermeld dan altijd de volgende 3 gegevens:

• uw naam
• uw persoonsnummer
• het betalingsregelingnummer


Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat uw betaling niet goed geregistreerd wordt.

Aangifte winst- en/of inkomstenbelasting verstuurd naar aantal belastingplichtigen

Departamento di Impuesto heeft onlangs een aantal belastingplichtigen, conform de huidige wet- en regelgeving, uitgenodigd tot het doen van aangifte winstbelasting en/of inkomstenbelasting over de boekjaren  2011 tot en met 2013.

De genoemde belastingplichtigen hebben de desbetreffende aangiften ontvangen, omdat zij vermoedelijk belastingplichtig zijn voor de winstbelasting en/of inkomstenbelasting op grond van bekende informatie.

Aangiften inkomstenbelasting/premies volksverzekering 2012 en 2013 verstuurd ivm inkomsten uit Nederland

In de komende periode zal een aantal personen alsnog aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premies volksverzekering 2012 en 2013 ontvangen van Departamento di Impuesto. Het betreft ongeveer 126 personen die in Aruba wonen, maar die in 2012 loon of een uitkering ontvingen uit Nederland. Zij moeten hun wereldinkomen aangeven, zodat kan worden bepaald of zij over dit inkomen belasting en/of premies moeten betalen.

 

Wijziging algemene landsverordening belastingen (ALB)

Met ingang van 1 januari 2015 zijn een aantal wettelijke regelingen gewijzigd waar onder algemene landsverordening belastingen (ALB). De artikelen 39, 44, 48, 51 en 68 tot en met 71 van de ALB zijn gewijzigd. Het betreft zowel wijzigingen van wetstechnische aard, als wijzigingen in de tekst.

 

Kort gezegd:

  • vervalt in artikel 39 en 44 de informatieverplichting van een belastingplichtige bij een internationaal verzoek om informatie
  • wordt de informatie verstrekkingplicht ten aanzien van een aantal beroepsgroepen gespecificeerd
  • wordt de administratieplicht van een commanditaire vennootschap en stichting uitgebreid
  • wordt nu het niet vragen van een aangifte op dezelfde wijze strafbaar gesteld als het niet doen van een door ons uitgereikte aangifte
  • zijn de absolute boetebedragen in de artikelen 68 tot en met 71 vervangen door categorieën

Klik hier voor meer informatie. 

Actueel

 e-uitstel 
  inkomstenbelasting
  2014

Infoblad 'Wijzigingen
  winstbelasting 2014'

Toelichting aangifte 
  inkomstenbelasting
  2014 - verkorte versie

Toelichting aangifte
  inkomstenbelasting
  2014 - uitgebreide versie

Aanvraag uitstel
  indiening aangifte
  inkomstenbelasting
  2014 

Voorbeeld nieuwe
  aangifte
 BBO/BAZV
  juli-dec 2015
 

Verzoek 
  vermindering loon
 
 2015

Landsverordening
  bestemmingsheffing 
  AZV

Aanvraag
  verklaring fiscaal gedrag

Melding
  betalingsproblemen

Alles over de wet
  aansprakelijkheid
  belastingen en
  premies 
  volksverzekering

Persberichten

Aangifte inkomstenbelasting 2014

Klik hier voor allerlei informatie over de aangifte 2014 bijvoorbeeld:

• toelichting

• controle bij indiening

• uitstel

Bent u verhuisd? Geef uw adreswijziging door.

Als u verhuisd bent, geef dan uw nieuwe adres door aan Departamento di Impuesto. Het kan anders voorkomen dat u belangrijke correspondentie niet ontvangt bijvoorbeeld belastingaanslagen. Klik hier voor meer informatie.