Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
25 mei 2015
 

Deadlines

• 15 juni 2015: 
   aangifte en betalen 
   loonbelasting,   
   BBO, BAZV, toeristenheffing,
   bijzondere belasting verblijf en 
   speelvergunningsrecht

• 30 juni 2015: 
   inleveren verzamelloonstaat en 
   verzamelstaat opgaaf derden 2014

• 30 juni 2015:
   betalen 3e kwartaal
   motorrijtuigbelasting 2015

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij u niet correct hebben behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Lees verder...

 

Aanvragen rekeningoverzicht ondernemers per e-mail

Belastingadviseurs en accountants kunnen voortaan per e-mail een rekeningoverzicht aanvragen voor hun zakelijke klanten. Hiermee introduceert Departamento di Impuesto een nieuwe service om tegemoet te komen aan de grote vraag naar rekeningoverzichten voor ondernemers.

Lees meer…
 

Nieuws

30-4-2015 - Dia 30 di juni proximo ta bira e ultimo dia pa entrega ‘verzamelloonstaat’ y ‘verzamelstaat opgaaf derden’ di aña 2014

No tin mester di haci peticion pa prolongacion di termino

lees meer...
20-4-2015 - Servicio di caha na oficina di gobierno na Savaneta ta sigui cera
Oranjestad - Departamento di Impuesto ta participa cu e servicio di caha na oficina di gobierno na Savaneta ta sigui cera, debi na un storing den e re... lees meer...
17-4-2015 - A cera servicio di caha na Savaneta pa e dia di awe 17 di april 2015
Oranjestad - Departamento di Impuesto ta participa cu na e momentonan aki mester a cera e servicio di caha na oficina di gobierno na Savaneta, debi na... lees meer...

Aangifte winst- en/of inkomstenbelasting verstuurd naar aantal belastingplichtigen

Departamento di Impuesto heeft onlangs een aantal belastingplichtigen, conform de huidige wet- en regelgeving, uitgenodigd tot het doen van aangifte winstbelasting en/of inkomstenbelasting over de boekjaren  2011 tot en met 2013.

De genoemde belastingplichtigen hebben de desbetreffende aangiften ontvangen, omdat zij vermoedelijk belastingplichtig zijn voor de winstbelasting en/of inkomstenbelasting op grond van bekende informatie.

Aangiften inkomstenbelasting/premies volksverzekering 2012 en 2013 verstuurd ivm inkomsten uit Nederland

In de komende periode zal een aantal personen alsnog aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premies volksverzekering 2012 en 2013 ontvangen van Departamento di Impuesto. Het betreft ongeveer 126 personen die in Aruba wonen, maar die in 2012 loon of een uitkering ontvingen uit Nederland. Zij moeten hun wereldinkomen aangeven, zodat kan worden bepaald of zij over dit inkomen belasting en/of premies moeten betalen.

 

Aangifte doen voor bestemmingsheffing AZV

Per 1 december 2014 is de bestemmingsheffing AZV (BAZV) ingevoerd. Deze heffing wordt geheven over de bedrijfsomzetten die ondernemers met hun bedrijf of beroep behalen door het leveren van goederen en/of diensten in Aruba. Het tarief van de BAZV is 1%. BAZV werkt op basis van een aangifte. Hoe werkt dit precies? Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor voorbeelden van facturen.

Uitnodiging belastingadviseurs, (timeshare)hotels en casino’s voor aanmelden online service

Sinds 5 januari jl. biedt Departamento di Impuesto een nieuwe online service aan namelijk e-loket. E-loket is de digitale dienst van Departamento di Impuesto.
E-loket is makkelijk, snel en betrouwbaar en biedt vele voordelen. Via e-loket is het bijvoorbeeld mogelijk om het volgende te doen:

 

 

  • aangifte doen
  • aangifte historie inzien
  • uw belastingadviseur(s) toekennen en beheren
  • doorgeven van wijzigingen zoals correspondentieadres en contactgegevens

Om toegang te krijgen tot e-loket wordt een grondige identificatieprocedure gevolgd. Zo moet iemand die zich heeft aangemeld voor e-loket, persoonlijk langskomen om zijn identiteit en gegevens te laten controleren. Om dit proces in goede banen te leiden, nodigt Departamento di Impuesto in fases klantgroepen uit om zich aan te melden voor e-loket.

Departamento di Impuesto nodigt als eerste belastingadviseurs, casino’s en (timeshare)hotels uit om zich aan te melden voor e-loket. Zij kunnen, nadat zij de aanmeldingsprocedure hebben doorlopen, bijvoorbeeld online aangifte doen voor loonbelasting, BBO, BAZV, toeristenheffing, bijzondere belasting verblijf en speelvergunningsrecht.

Behoort u tot deze doelgroep en wilt u zich aanmelden voor e-loket, stuur dan een e-mail naar eloket@impuesto.aw.

Wijziging algemene landsverordening belastingen (ALB)

Met ingang van 1 januari 2015 zijn een aantal wettelijke regelingen gewijzigd waar onder algemene landsverordening belastingen (ALB). De artikelen 39, 44, 48, 51 en 68 tot en met 71 van de ALB zijn gewijzigd. Het betreft zowel wijzigingen van wetstechnische aard, als wijzigingen in de tekst.

 

Kort gezegd:

  • vervalt in artikel 39 en 44 de informatieverplichting van een belastingplichtige bij een internationaal verzoek om informatie
  • wordt de informatie verstrekkingplicht ten aanzien van een aantal beroepsgroepen gespecificeerd
  • wordt de administratieplicht van een commanditaire vennootschap en stichting uitgebreid
  • wordt nu het niet vragen van een aangifte op dezelfde wijze strafbaar gesteld als het niet doen van een door ons uitgereikte aangifte
  • zijn de absolute boetebedragen in de artikelen 68 tot en met 71 vervangen door categorieën

Klik hier voor meer informatie. 

Bezoek van het Fiot!

In 2015 zullen een aantal personen die de aan hen uitgereikte aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2011 niet hebben ingediend, door medewerkers van het Fiot worden bezocht.

Het betreft particulieren en ondernemers die in het verleden hun aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen niet of te laat hebben ingediend.

Klik hier voor meer informatie.

Actueel

Verzoek 
  vermindering loon
 
 2015

Landsverordening
  bestemmingsheffing 
  AZV

Aanvraag
  verklaring fiscaal gedrag

Melding
  betalingsproblemen

Alles over de wet
  aansprakelijkheid
  belastingen en
  premies 
  volksverzekering

Persberichten

Aangifte inkomstenbelasting 2013

Klik hier voor allerlei informatie over de aangifte 2013 bijvoorbeeld:

• toelichting

• controle bij indiening

• uitstel

Aangifte winstbelasting 2013

Klik hier voor allerlei informatie over de aangifte 2013 bijvoorbeeld:

• toelichting

• controle bij indiening

• uitstel

Bent u verhuisd? Geef uw adreswijziging door.

Als u verhuisd bent, geef dan uw nieuwe adres door aan Departamento di Impuesto. Het kan anders voorkomen dat u belangrijke correspondentie niet ontvangt bijvoorbeeld belastingaanslagen. Klik hier voor meer informatie.