Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
26 maart 2017
 

Deadlines

• 31 maart 2017:
   inleveren verzamelloonstaat en
   verzamelstaat opgaaf derden
   2016

• 18 april 2017:
   aangifte en betalen 
   loonbelasting,   
   BBO, BAZV, toeristenheffing,
   bijzondere belasting verblijf,
   en speelvergunningsrecht

• 1 juni 2017: 
   inleveren aangiftebiljet
   inkomstenbelasting 2015

• 30 juni 2017:
  betalen 2e termijn
  motorrijtuig-
  belasting 2017

Persberichten

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij u niet correct hebben behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Lees verder...

 

Aanvragen rekeningoverzicht ondernemers per e-mail

Belastingadviseurs en accountants kunnen per e-mail een rekeningoverzicht aanvragen voor hun zakelijke klanten.

Lees meer…
 

Bent u verhuisd? Geef uw adreswijziging door.

Als u verhuisd bent, geef dan uw nieuwe adres door aan Departamento di Impuesto. Het kan anders voorkomen dat u belangrijke correspondentie niet ontvangt bijvoorbeeld belastingaanslagen. Klik hier voor meer informatie.

Nieuws

24-3-2017 - Otro siman por acudi na YMCA San Nicolas pa yena e formulario di inkomstenbelasting 2015

Lo duna ayudo durante henter siman di 27 di maart

 

lees meer...
16-3-2017 - Otro siman por acudi na YMCA San Nicolas pa yena e formulario di inkomstenbelasting 2015

Lo duna ayudo durante henter siman di 27 di maart

lees meer...
24-2-2017 - Diamars awor oficina principal di Departamento di Impuesto na Camacuri lo ta cera pa publico


 

lees meer...

Hulp nodig met uw aangifte inkomstenbelasting 2015?

Wij staan voor u klaar!


Als u aan de voorwaarden hieronder voldoet, kunt u deelnemen aan de hulp bij aangifte campagne.

 

 

 

 

Wanneer?
27 tot en met 31 maart 2017

Waar?

 • YMCA San Nicolas

Hoe laat?

 • 8:00 am - 12:00 pm
 • 1:15 pm -   4:00 pm

Voorwaarden

 • U bent ongehuwd en verdient maximaal Afl. 75.000,- bruto per jaar.
 • U bent gehuwd en het gezamenlijke inkomen bedraagt maximaal Afl. 150.000,- bruto per jaar.
 • U hebt geen eigen bedrijf en bent geen vrije beroepsbeoefenaar.

U kunt uw motorrijtuigbelasting online of via de bank betalen

U kunt uw motorrijtuigbelasting ook online of via de bank betalen (als u 2015 en 2016 hebt betaald).

Dat is makkelijk, snel en betrouwbaar.

 

 

 

 

Vermeld bij uw betaling het volgende:

 • uw persoonsnummer
 • uw nummerplaat
 • voljaar 2017 (als u het hele jaar betaalt) of
 • half jaar 2017 (als u een half jaar betaalt)

Na betaling kunt u uw sticker na 5 werkdagen ophalen bij het gebouw 'Ophaal nummerplaat', schuin tegenover de ingang van het hoofdkantoor. Vergeet niet uw betalingsbewijs en een geldig verzekeringsbewijs mee te nemen.

Onze bankrekeningnummers zijn:

Aruba Bank NV: 15.14.017 ten name van De Ontvanger der Belastingen
RBC Royal Bank (Aruba) NV: 30.71.006 ten name van De Ontvanger der Belastingen
Banco di Caribe NV: 808.202.01 ten name van De Ontvanger der Belastingen
CMB NV: 61.35.15.03 ten name van De Ontvanger der Belastingen

Belangrijke wijzigingen voor de motorrijtuigbelasting

Per 1 januari 2017 zijn er belangrijke wijzigingen voor de motorrijtuigbelasting. De belangrijkste wijzigingen staan hieronder vermeld:

 

 

 

 

 

 • Voor de wet motorrijtuig- en motorbootbelasting is een heffingsstelsel geïntroduceerd. Dit betekent dat wanneer u niet, gedeeltelijk niet of niet op tijd uw motorrijtuigbelasting betaalt, u een naheffingsaanslag met boete krijgt voor het bedrag dat u nog moet betalen. U moet de naheffingsaanslag binnen 1 maand betalen. Doet u dit niet, dan zullen er verdere invorderingsmaatregelen volgen bijvoorbeeld een dwangschrift, loonvordering of beslag op uw goederen.
 • De betalingstermijnen zijn veranderd. In het onderstaande schema kunt u zien wat de nieuwe betalingstermijnen zijn:
Categorie Betaling Uiterlijke betaaldatum
A platen 2 termijnen

1e termijn: 15 februari 2017
2e termijn: 30 juni 2017

Naamplaten 1 termijn 15 februari 2017
Overige platen* 2 termijnen

1e termijn: 15 februari 2017
2e termijn: 30 juni 2017

 

 

 

 

 

 

* In verband met de wijzigingen in de motorrijtuigbelasting geldt voor 2017 een overgangsregeling waarbij 'Overige platen' ook in 2 termijnen betaald kunnen worden.

 • Iedereen die in het bezit is van een motorrijtuig moet motorrijtuigbelasting betalen ongeacht of gebruik wordt gemaakt van de openbare weg.
 • Als u ten onrechte een termijn of boete hebt betaald, kunt u op de gebruikelijke manier terecht bij de Inspecteur.
 • Als u een motorrijtuig bezit dat 30 jaar of ouder is, betaalt u de helft van het vastgestelde bedrag behorende bij het type motorrijtuig.

Vanaf 6 december 2016 kunt u uw motorrijtuigbelasting 2017 betalen

Vanaf 6 december 2016 kunt u uw motorrijtuigbelasting 2017 betalen. Uw kentekenplaat 2015 geldt ook voor het jaar 2017 (met uitzondering van motorfietsen, hiervoor worden wel nieuwe kentekenplaten uitgereikt). Als bewijs van betaling van uw motorrijtuigbelasting ontvangt u een sticker. Deze sticker moet u op uw autoruit plakken. Klik hier voor meer informatie over de motorrijtuigbelasting 2017. U  kunt alleen motorrijtuigbelasting 2017 betalen en uw sticker ontvangen als u de motorrijtuigbelasting van 2016 volledig hebt betaald.

Tipo di plachi Pago haci Tipo di sticker
Plachi A/plachi personalisa ful aña rondo blauw
Plachi A mita aña rondo cora
Tur otro plach'i number ful aña vierkant blauw
Tur otro plach'i number mita aña vierkant cora

 

Bent u eigenaar van een onroerend goed?

Als u op 1 januari van een kalenderjaar eigenaar bent van een onroerend goed (bijvoorbeeld een huis, appartement, winkel, stuk grond etc.) dan moet u grondbelasting betalen. U ontvangt hiervoor een aanslag grondbelasting.

Als u geen aanslag grondbelasting ontvangt, staat uw onroerend goed nog niet geregistreerd bij Departamento di Impuesto. Wij bieden u de mogelijkheid om uw onroerend goed te laten registreren.

U kunt uw onroerend goed laten registreren door het formulier ‘Registratie onroerend goed’ in te vullen en in te leveren bij Departamento di Impuesto.

Wij vragen u de volgende documenten bij het formulier bij te voegen:

 • taxatierapport van maximaal 5 jaar oud of
 • notarisakte, polis van de brandverzekering en ingediende tekening bij DOW

Hebt u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Dan kunt u terecht bij de receptie van ons hoofdkantoor te Camacuri 2 vragen naar een medewerker van de afdeling Grondbelasting. Voor meer informatie kunt u de folder 'Bent u eigenaar van een onroerend goed?' lezen.

Kunt u uw aangiftebiljet inkomstenbelasting 2015 niet inleveren voor 1 december a.s.?

Iedereen ontvangt standaard uitstel tot 1 juni 2017 voor het indienen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting 2015. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemers. U hoeft dus niet meer zelf om uitstel te verzoeken. Na deze datum kunt u geen extra uitstel meer krijgen.

Voor welke service van Departamento di Impuesto kunt u terecht bij MFA Noord en MFA Paradera?

 

 

 

 

 

 

 


Bij MFA Noord en MFA Paradera kunt u voor de volgende service van Departamento di Impuesto terecht:

• betalen van belastingen
• betalen van vergunningen van DIMAS
• registratie van uw auto of motorfiets

De openingstijden zijn:
8.00 - 15.00 uur non-stop

Hebt u een betalingsregeling? Vermeld dan altijd 3 belangrijke gegevens als u betaalt.

Als u een betalingsregeling hebt afgesloten, betaalt u per maand het afgesproken bedrag. Als u betaalt,  vermeld dan altijd de volgende 3 gegevens:

• uw naam
• uw persoonsnummer
• het betalingsregelingnummer


Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat uw betaling niet goed geregistreerd wordt.

e-Verzamelstaten

e-Verzamelstaat 2016
  (MS Excel bestand)

Toelichting
  e-Verzamelstaat 2016

Toelichting 'Indiening
  elektronische
  verzamelstaten 2016'

Toelichting 'Indiening
  papieren
  verzamelstaten 2016'

Actueel

Wijzigingen in 
  Landsverordening
  overdrachtsbelasting
  en successiebelasting
  (per 30 januari 2017)


Toelichting aangifte
  inkomstenbelasting
  2015 
  verkorte versie

Toelichting aangifte
  inkomstenbelasting
  2015
  uitgebreide versie

Ministeriële regeling
  aanpassing maximum
  belastingvrije bedrag 
 

Snel downloaden

Verzoek vermindering
  loon 2017

Werknemers-
  verklaring 2017

Registratie onroerend
  goed

• Aanvraag verklaring 
  fiscaal gedrag

Melding
  betalingsproblemen

Aangifte winstbelasting

Lijst WB-klanten 2017
  (MS Excel bestand)

Uiterlijke data
  inleveren
  aangiftebiljet WB
  2015 bij 
  gebroken boekjaar

Motorrijtuigbelasting 2017

• Aanvraag betaling in
  termijnen motorrijtuig-
  belasting 2017

Beleidsnota
  motorrijtuig-
  belasting 2017

Landverordening
  wijziging motor-
  rijtuig- en motor-
  bootbelasting-
  verordening
  (december 2016)

Regeling
  kentekenplaten
  en controlestickers
  2017