Departamento di Impuesto hecht veel waarde aan een goede samenwerking met u als belastingplichtige. Samen met u kijken we naar wat het beste is voor elkaar en hoe wij u op een effectieve en efficiënte manier kunnen helpen. Zo bieden wij u de mogelijkheid om uw aangiftebiljet inkomstenbelasting (IB) elektronisch in te dienen. 

Aandachtspunten

Om het proces van indiening van een aangiftebiljet goed te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende.

  • Via het online formulier kunt u alleen het aangiftebiljet inkomstenbelasting van uzelf indienen.
  • Vul uw gegevens volledig en duidelijk in en voeg de nodige bewijsstukken toe.
  • De papierenversie van de aangifte moet u volledig invullen en ondertekenen. 
  • U mag alleen één aangifte en de bijbehorende bijlagen indienen. Bij meerdere aangiftes, moet u meerdere formulieren versturen.
  • De toe te voegen bestanden mogen gezamenlijk niet meer dan 15 MB groot zijn.
  • Als u het aangiftebiljet elektronisch hebt ingediend, dan hoeft u de originele papieren versie niet meer in te dienen.

Let op!

U krijgt toegang tot deze webpagina en het elektronische formulier "Aangifte inkomstenbelasting indienen" wegens een bijzondere persoonlijke noodsituatie. Wij verzoeken u om de links niet te delen met andere niet geautoriseerde derden.