Reparatietoeslag is een toeslag bestemd voor de werknemer met een maandelijks bruto loon in 2015 tussen de Afl. 1.636,69 en Afl. 2.500,-.

Wanneer heeft een medewerker recht op de reparatietoeslag?

Een medewerker heeft recht op de reparatietoeslag als:

  • zijn loon in een kalendermaand niet lager is dan Afl. 1.636,69 en niet hoger dan Afl. 2.500,-
  • zijn arbeidsduur in een week gemiddeld 20 uur of meer is
  • hij staat ingeschreven in het bevolkingsregister van Aruba
  • hij geen AOV of AWW uitkering ontvangt van SVb Aruba

Hoogte van de reparatietoeslag  

De toeslag is Afl. 115,- per maand bij een loon van Afl. 1.636,69 en wordt volgens een glijdende schaal Afl. 70,- bij een loon van Afl. 2.500,-. Klik hier voor de glijdende schaal.

Uitbetaling reparatietoeslag 

U bent als werkgever verplicht de reparatietoeslag maandelijks uit te betalen aan de werknemers die voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden. Ook bent u verplicht om de reparatietoeslag die u in een maand hebt betaald, in te vullen op uw aangiftebiljet loonbelasting/premies volksverzekeringen.

Invullen reparatietoeslag op aangiftebiljet loonbelasting/premies volksverzekeringen

Het schema in uw aangiftebiljet ziet er zo uit: (de codes in de kolommen verwijzen naar de uitleg hieronder)

 

Schema aangiftebiljet

  Aangifte Reparatietoeslag Te betalen
Loonbelasting A1  R1  B1
Premie AOV  A2  R2   B2
Premie AZV A3  R3 B3
Totaal A4 R4 B4

Regels voor het aftrekken van het bedrag van de reparatietoeslag

Regel 1: 

De aftrek van de uitbetaalde reparatietoeslag is nooit hoger dan uw aangifte voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen. Dit betekent dus dat: 

  • bedrag R1 nooit hoger is dan bedrag A1
  • bedrag R2 nooit hoger is dan bedrag A2
  • bedrag R3 nooit hoger is dan bedrag A3
  • bedrag R4 nooit hoger is dan bedrag A4

Regel 2: 

De reparatietoeslag eerst aftrekken van uw aangegeven loonbelasting, daarna van de premie AOV/AWW en vervolgens van de premie AZV.

Invulstappen kolom 'Reparatietoeslag' in het aangiftebiljet

Stap 1:

Vul het uitbetaalde bedrag aan reparatietoeslag in bij R1. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan bedrag A1.

Stap 2: 

Vul het restantbedrag van de uitbetaalde reparatietoeslag in bij R2. Let op: dit bedrag mag niet hoger zijn dan bedrag A2.

Stap 3:

Vul het restantbedrag van de uitbetaalde reparatietoeslag in bij R3. Let op: dit bedrag mag niet hoger zijn dan bedrag A3.

Stap 4:

Tel de bedragen R1, R2 en R3 op. Vul het totaalbedrag in bij R4.

Invulstappen kolom 'Te betalen' in het aangiftebiljet

Stap 1:

Trek het bedrag R1 af van bedrag A1. Vul het resultaat in bij B1.

Stap 2:

Trek het bedrag R2 af van bedrag A2. Vul het resultaat in bij B2.

Stap 3:

Trek het bedrag R3 af van bedrag A3. Vul het resultaat in bij B3.

Stap 4:

Tel de bedragen B1, B2 en B3 op. Vul het totaalbedrag in bij B4. Dit is het totaalbedrag dat u moet betalen.