Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
20 april 2019
 

Wanneer bent u ondernemer voor Departamento di Impuesto?

Niet iedere ondernemer is ook ondernemer voor Departamento di Impuesto. Daarnaast stellen wij voor de inkomstenbelasting andere eisen aan ondernemers dan voor de BBO. Maar als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting dan bent u dat in het algemeen ook voor de BBO.

De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Departamento di Impuesto beoordeelt aan de hand van de feitelijke omstandigheden of u voor fiscale doeleinden als ondernemer wordt aangemerkt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar:

  • winstgevendheid
  • zelfstandigheid
  • kapitaal
  • bekendheid naar buiten
  • hoeveelheid arbeid
  • aantal klanten
  • ondernemersrisico's zoals debiteuren- en omzetrisico's

Doet u freelance werk?
Als u freelance werk doet, wordt u net als ieder ander alleen als ondernemer aangemerkt als u voldoet aan de criteria voor het ondernemerschap. Als u niet aangemerkt wordt als ondernemer, zullen uw freelance-inkomsten worden belast als 'zuivere opbrengst uit arbeid', net als de inkomsten uit dienstbetrekking.

Verkoopt u aan huis?
Als u voor een verkooporganisatie bij mensen thuis goederen verkoopt, beschouwt Departamento di Impuesto u in het algemeen niet als ondernemer. Als u echter denkt dat u aan de eisen voor het ondernemerschap voldoet, neem dan contact op met Departamento di Impuesto.