Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
20 april 2019
 

Waar moet u uw onderneming allemaal aanmelden?

Als u met uw onderneming van start wil gaan, moet u uw onderneming bij een aantal instanties aanmelden:

  • inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid
  • aanmelding bij Departamento di Impuesto
  • aanmelding bij de Sociale Verzekeringsbank (SVb) als u personeel in dienst hebt

Het starten van een onderneming heeft tot gevolg dat u te maken krijgt met de heffing van diverse belastingen en premies AOV/AWW en AZV.

Persoonsnummer
Bij het aanmelden bij Departamento di Impuesto krijgt uw onderneming een persoonsnummer toegekend. Dit is een uniek identificatienummer voor uw onderneming. U kunt uw onderneming aanmelden door middel van een aanvraagformulier voor een persoonsnummer.

Omdat er diverse rechtsvormen zijn voor een onderneming, zijn er verschillende aanvraagformulieren voor een persoonsnummer beschikbaar:

Het formulier kunt u inleveren bij de klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2 of van het Hulpbestuurskantoor in San Nicolaas. U krijgt dan direct een persoonsnummer voor uw onderneming.

Als u als particulier nog niet geregistreerd staat bij Departamento di Impuesto, moet u voor uzelf ook een aanvraagformulier invullen: 'Aanvraag persoonsnummer Particulieren'. U ontvangt als particulier dan ook een apart persoonsnummer.

Departamento di Impuesto bepaalt vervolgens aan de hand van de gegevens in het formulier voor welke belastingen u in het centrale klantenbestand wordt opgenomen.