Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
20 april 2019
 

Waar gaat u uw onderneming vestigen?

Als u besluit uw onderneming te drijven in de vorm van een eenmanszaak, maatschap of vof, zult u ruimte nodig hebben om uw werkzaamheden uit te voeren. U kunt hierbij kiezen uit verschillende mogelijkheden:

Een pand huren:

 • u huurt een pand dat u helemaal voor uw onderneming gebruikt
 • u hebt een huurwoning en u gebruikt een deel ervan voor uw onderneming

Een pand in eigendom:

 • behoort het pand tot uw privé-vermogen of tot het ondernemingsvermogen?
 • u hebt een pand in eigendom en u gebruikt het uitsluitend voor uw onderneming
 • u hebt een pand in eigendom en u gebruikt het als woning en voor uw onderneming

Elke keuze heeft andere gevolgen voor de belastingen.

U huurt een pand dat u helemaal voor uw onderneming gebruikt
Als u bedrijfsruimte huurt, kun u alle kosten die u voor de bedrijfsruimte maakt, aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming. Tot deze kosten behoren bijvoorbeeld:

 • de huur
 • de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke
 • de inrichtingskosten zoals vloerbedekking, behang, bureau, kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven)

U hebt een huurwoning en u gebruikt een deel ervan voor uw onderneming
Als u een pand huurt en u gebruikt een deel van de huurwoning voor uw onderneming, dan wordt dit deel voor de inkomstenbelasting als werkruimte beschouwd. Als het in uw situatie mogelijk is de kosten van werkruimte af te trekken, stelt u eerst vast welk deel van de huur, airco, water, elektra etcetera voor uw woning is, en welk deel voor de werkruimte. Het deel voor de werkruimte kunt u als ondernemingskosten opvoeren en aftrekken van de opbrengsten van de onderneming.

Tot de aftrekbare kosten behoren onder meer:

 • een evenredig deel van de huur; u kunt hiervoor uitgaan van het vloeroppervlak van de werkruimte
 • de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke die u maakt voor de werkruimte
 • de inrichtingskosten van de werkruimte bijvoorbeeld voor vloerbedekking, behand, bureau, kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven) 

U hebt een pand in eigendom. Behoort het pand tot uw privé-vermogen of tot het ondernemingsvermogen?
Als u een pand in eigendom hebt, moet u voor de belastingen altijd vaststellen of dat pand tot uw privé-vermogen of tot het ondernemingsvermogen behoort. Behoort het pand tot uw privé-vermogen dan zijn de onderhoudskosten niet of in beperkte mate aftrekbaar. Als het pand tot het ondernemingsvermogen behoort, dan mogen de onderhoudskosten in mindering worden gebracht op de winst. Als u besluit uw pand dat tot het ondernemingsvermogen behoort te verkopen, dan behoort de winst die u behaalt met de verkoop tot de winst uit onderneming. Indien echter het pand tot uw privé-vermogen behoort, dan is de winst met de verkoop onbelast.

U hebt een pand in eigendom en u gebruikt het uitsluitend voor uw onderneming
Als u een eigen pand hebt dat u helemaal voor uw onderneming gebruikt, dan bent u verplicht het pand in het ondernemingsvermogen in te brengen. De waarde van het hele pand moet dan op de balans van uw onderneming komen te staan. Over het pand schrijft u af. U kunt de kosten van het pand aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming. Tot deze kosten behoren onder meer:

 • de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke die u maakt voor de werkruimte
 • de inrichtingskosten van de werkruimte bijvoorbeeld voor vloerbedekking, behang, bureau, kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven) 

U hebt een pand in eigendom en u gebruikt het als woning en voor uw onderneming
Als u een pand hebt dat u zowel als woning als voor uw onderneming gebruikt, kunt u kiezen uit een aantal mogelijkheden.