Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
20 april 2019
 

Hoe zit het met de auto?

Als ondernemer hebt u misschien een auto nodig om uw klanten te bezoeken, uw producten te bezorgen of om van huis naar uw bedrijf te rijden.

In dit site-onderdeel kunt u lezen waarmee u rekening moet houden als u een auto voor uw onderneming gebruikt:

U rijdt in een auto van uw onderneming
Uw onderneming kan onder andere op de volgende manieren aan een auto komen:

  • Uw eigen auto wordt auto van uw onderneming. De auto gaat dan van uw privé-vermogen naar het vermogen van uw onderneming. De waarde van de auto neemt u ook op in de balans van uw onderneming. Houdt u rekening met kilometerstanden, schades en eventuele extra voorzieningen. De kosten voor de auto zijn voor rekening van de onderneming en deze kunt u aftrekken van de opbrengsten. Houd daarbij rekening met uw privé-voordeel van de auto.
  • U koopt een auto voor uw onderneming. Als u voor uw onderneming een auto koopt, dan komt de auto bij het vermogen van uw onderneming. De waarde van de auto is gelijk aan de prijs die u ervoor betaalt. De kosten van de auto kunt u van de opbrengsten aftrekken. Houd daarbij rekening met uw privé-voordeel van de auto.
  • U least een auto. Een lease-auto behoort niet tot het vermogen van uw onderneming. Maar uw onderneming draagt wel de kosten zoals leasetermijnen, brandstof en dergelijke. Deze kosten mag u aftrekken van de opbrengsten. Als u de lease-auto privé gebruikt, moet u uw privé-voordeel van de autokosten aftrekken.

Het kan zijn dat u met de auto van uw onderneming alleen maar zakelijke ritten maakt. In dit geval hoeft u niet jaarlijks 15% van de cataloguswaarde bij uw inkomen te tellen. U moet wel kunnen aantonen dat u alleen zakelijke ritten rijdt met deze auto. U zult dus een nauwkeurige kilometeradministratie moeten bijhouden.

Als u met de auto van uw onderneming alleen maar zakelijke ritten maakt, is er geen sprake van privé-voordeel. U moet wel kunnen aantonen dat u alleen zakelijke ritten rijdt. Hiervoor moet u een nauwkeurige kilometeradministratie bijhouden.

U rijdt in uw eigen auto
Als u uw eigen privé-auto voor uw onderneming gebruikt, hebt u voor de zakelijke ritten recht op een vergoeding per kilometer. De vergoeding is afhankelijk van een aantal factoren zoals de waarde van de auto, het aantal kilometers dat met de auto wordt gereden, de benzinekosten, de reparatiekosten, verzekeringspremie etcetera. Het bedrag van deze kilometervergoeding mag u na afloop van het jaar van de opbrengsten aftrekken. De kilometervergoeding dekt alle autokosten. U kunt dus geen andere autokosten meer van de opbrengsten aftrekken zoals parkeergeld, reparaties etcetera.

Uw werknemer rijdt in zijn eigen auto voor uw onderneming
Als uw werknemer in zijn eigen auto zakelijke ritten maakt voor uw onderneming, dan kunt u hem daarvoor een belastingvrije kilometervergoeding betalen. De hoogte van deze onbelaste vergoeding is afhankelijk van een aantal factoren zoals de waarde van de auto, het aantal kilometers dat met de auto wordt gereden, de benzinekosten, de reparatiekosten, verzekeringspremie etcetera. U moet het aantal zakelijk gereden kilometers door de werknemer wel aannemelijk laten maken. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de werknemer het aantal kilometers bij laten houden en de agenda's laten bewaren waarin de afspraken met klanten en dergelijke vermeld staan.

Uw werknemer rijdt in een auto van uw onderneming
Als u een auto van de zaak aan een werknemer ter beschikking stelt, moet u jaarlijks 15% van de cataloguswaarde wegens het privé-gebruik door de werknemer tot het loon van deze werknemer rekenen.