Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 februari 2019
 

Verzoekschrift

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag en u bent te laat om nog een bezwaarschrift in te dienen, dan kunt u wel nog een verzoekschrift indienen. U verzoekt Departamento di Impuesto dan om de belastingaanslag ambtshalve te verminderen hoewel hij daartoe niet wettelijk verplicht is. Geef in het verzoekschrift duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag. Geef ook aan wat het bedrag van de belastingaanslag volgens u zou moeten zijn en laat met een berekening zien hoe u aan dat bedrag komt.

Bij wie dient u een verzoekschrift in?
U moet uw verzoekschrift richten aan Departamento di Impuesto, ter attentie van de Inspecteur der belastingen. Het verzoekschrift kunt u indienen bij de klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2 of van het Hulpbestuurskantoor in San Nicolas.

Uitstel van betaling
Als u in uw verzoekschrift aangeeft met welk bedrag van de belastingaanslag u het niet eens bent en waarom, wordt uw verzoekschrift automatisch ook beschouwd als een verzoek om uitstel van betaling. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht of u uitstel van betaling krijgt.

Beslissing op uw verzoekschrift 
Departamento di Impuesto kan uw verzoek:

  • geheel toewijzen: dit betekent dat de belastingaanslag conform uw zienswijze ambtshalve wordt herzien
  • gedeeltelijk toewijzen: dit betekent dat de belastingaanslag ambtshalve wordt herzien, maar er wordt niet geheel aan uw verzoek tegemoetgekomen
  • afwijzen: dit betekent dat de oorspronkelijke belastingaanslag gehandhaafd blijft

Als u het niet eens bent met de beslissing van Departamento di Impuesto op uw verzoekschrift, dan kunt u hiertegen geen bezwaar maken. Ook kunt u niet in beroep gaan bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba.