Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 september 2019
 

U betaalt (deels) niet of niet op tijd

Als ondernemer kunt u zowel met aanslag- als met aangiftebelastingen te maken krijgen. Om uw winst aan te geven, vult u bijvoorbeeld een aangiftebiljet inkomstenbelasting of winstbelasting in. Deze twee belastingsoorten behoren tot de aanslagbelastingen. Departamento di Impuesto berekent namelijk aan de hand van uw aangifte hoeveel belasting u moet betalen. U ontvangt hiervoor een aanslag inkomstenbelasting of winstbelasting.

Als u ook werkgever bent, moet u aangifte loonbelasting en premies volksverzekering doen. Deze belasting behoort tot de aangiftebelastingen. U berekent zelf aan de hand van uw aangifte hoeveel belasting u moet betalen. Departamento di Impuesto legt u dus geen belastingaanslag op. Naast loonbelasting en premies volksverzekering, behoren BBO, toeristenheffing en speelvergunningsrecht ook tot de aangiftebelastingen.

Gevolgen van het (deels) niet of niet op tijd betalen van een aangiftebelasting
Als u uw belasting op aangifte (deels) niet betaalt of niet op tijd betaalt, dan ontvangt u een naheffingsaanslag. U moet dan binnen één maand na dagtekening van de naheffingsaanslag betalen. Doet u dit niet, dan neemt Departamento di Impuesto maatregelen om uw belastingschuld te innen, de zogeheten invorderingsmaatregelen. Voorbeelden van invorderingsmaatregelen zijn:

  • een aanmaning
  • een dwangschrift
  • beslaglegging op eigendommen van onderneming

De kosten van deze maatregelen zijn voor uw rekening.

Daarnaast kan Departamento di Impuesto een verzuimboete opleggen van maximaal Afl. 10.000,- .
Als u opzettelijk of met grove schuld (deels) niet of te laat aan uw betalingsverplichting voldoet, kan Departamento di Impuesto een vergrijpboete opleggen. Deze boete bedraagt minimaal 25% en maximaal 50% van het te betalen belastingbedrag.

Naast een mogelijke boete moet u rente en invorderingskosten betalen.

Gevolgen van het (deels) niet of niet op tijd betalen van een aanslagbelasting
Als u als ondernemer een belastingaanslag (deels) niet of niet op tijd betaalt, betekent dit dat u uiteindelijk altijd meer betaalt. Want u betaalt dan ook nog invorderingsrente en eventuele andere kosten.
Departamento di Impuesto moet dan maatregelen nemen om uw belastingschuld te innen, de zogeheten invorderingsmaatregelen. Voorbeelden van invorderingsmaatregelen zijn:

  • een aanmaning
  • een dwangschrift
  • beslaglegging op eigendommen van de onderneming

De kosten van deze maatregelen zijn voor uw rekening.

In dit site-onderdeel ontvangt u meer informatie hierover.