Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
26 juni 2019
 

Via internet banking

Hebt u internet banking? Dan kunt u uw belastingen (met uitzondering van zegelbelasting en vergunningen ten behoeve van DIMAS) betalen via internet. Dat is makkelijk, snel en betrouwbaar.

Klik hier voor een overzicht van de bankrekeningnummers die Departamento di Impuesto heeft voor het ontvangen van belasting.

Gegevens vermelden bij de betaling
Voor een goede verwerking van uw betaling via internet is het belangrijk dat u een aantal gegevens vermeldt. Welke gegevens dat zijn, is afhankelijk van of u betaalt voor een aangifte of een aanslag. Als u besluit om te betalen via internet, betaal dan elke belastingsoort apart. Hebt u een betalingsregeling, vermeld dan altijd het betalingsregelingnummer.

Een aangifte betalen
Als u een aangifte betaalt, vermeld dan de volgende gegevens:

 • de belastingsoort
 • het betalingskenmerk (de nummers van de barcode die vermeld staat op de adressering)

Doet u dit niet, dan kan uw betaling niet verwerkt worden. Dit kan leiden tot een naheffingsaanslag met boete.

Departamento di Impuesto heeft voor elke belastingsoort een code vastgesteld die bestaat uit 2 letters. Gebruik bij uw betaling deze vastgestelde codes: 
BB voor BBO
LB voor loonbelasting (wage tax)
PA voor premie AOV/AWW (ondernemingen)
PZ voor premie AZV (ondernemingen)
HB voor toeristenheffing (hotel room tax)
CB voor speelvergunningsrecht (casino tax)
DB voor dividendbelasting

Het betalingskenmerk voor BBO, toeristenheffing en speelvergunningsrecht vindt u op het label van uw aangiftebiljet.

Het betalingskenmerk voor loonbelasting, premie AOV/AWW en premie AZV vindt u op uw aangiftebiljet loonbelasting naast de velden waar u het bedrag invult.

Voorbeeld:
U moet de volgende belastingsoorten betalen (zie aangiftebiljet hieronder):

 • loonbelasting voor de maand maart 2010
 • premie AOV/AWW voor de maand maart 2010
 • premie AZV voor de maand maart 2010

In totaal doet u 3 aparte betalingen waarbij u het juiste betalingskenmerk bij de juiste belastingsoort vermeldt:

 • Betaling 1: LB 10110000431003
 • Betaling 2: PA 10600099991003
 • Betaling 3: PZ 10610000211003

Een aanslag betalen
Als u een aanslag betaalt, vermeld dan altijd het aanslagnummer of Gegevens-ID. Dit vindt u rechtsboven op de aanslag.
Wilt u een aanslag betalen waarop geen aanslagnummer of Gegevens-ID vermeld staat?

Dan moet u de volgende gegevens vermelden bij uw betaling:

 • de belastingsoort
 • de belastingperiode
 • uw persoonsnummer

Doet u dit niet, dan kan uw betaling niet verwerkt worden. Dit kan leiden tot een aanmaning en eventuele verdere invorderingsmaatregelen.

Belastingsoort 
Departamento di Impuesto heeft voor elke belastingsoort een code vastgesteld die bestaat uit 2 letters. Gebruik bij uw betaling deze vastgestelde codes:
IB voor inkomstenbelasting
AP voor premie AOV/AWW (particulieren; betreft uw eigen premie AOV/AWW)
ZP voor premie AZV (particulieren; betreft uw eigen premie AZV)
WB voor winstbelasting
LB  voor loonbelasting
PA voor premie AOV/AWW (ondernemingen)
PZ voor premie AZV (ondernemingen)
BB voor BBO
HB voor toeristenheffing (hotel room tax)
CB voor speelvergunningsrecht (casino tax) 
GB voor grondbelasting
EB voor erfpachtrecht
NB voor successiebelasting - nalatenschap
SB voor successiebelasting - schenking
MB voor motorrijtuigbelasting

Belastingperiode
Hier geeft u aan voor welke belastingperiode u betaalt. Als u bijvoorbeeld inkomstenbelasting voor het jaar 2005 betaalt, vult u hier 2005 in. Als u bijvoorbeeld het derde kwartaal 2008 voor grondbelasting betaalt dan vult u hier ook in 2008. Als u een naheffingsaanslag voor bijvoorbeeld loonbelasting ontvangt, gebruik dan de periode die op de aanslag staat vermeld.

Persoonsnummer
Als laatste vermeldt u uw persoonsnummer. Dit bestaat uit 7 of 8 cijfers.

Voorbeeld:
U moet de volgende belastingsoorten betalen:

 • Inkomstenbelasting over het jaar 2005
 • Grondbelasting derde kwartaal van het jaar 2008

In totaal doet u 2 aparte betalingen waarbij u de volgende gegevens vermeldt:

 • Betaling 1: IB - 2005 - uw persoonsnummer
 • Betaling 2: GB - 2008 - uw persoonsnummer

Het afschrift van uw bankrekening is uw bewijs van betaling. U ontvangt hiervoor geen aparte kwitantie van Departamento di Impuesto.

Motorrijtuigbelasting betalen via internet banking
Voor het betalen van uw motorrijtuigbelasting via internet banking gelden afwijkende voorwaarden. Klik hier.

Verwerking betalingsopdracht
Een bank heeft meestal enkele dagen nodig om uw betalingsopdracht te verwerken. Voor een tijdige betaling moet u rekening houden met die verwerkingstijd. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat het bedrag op tijd op de rekening van Departamento di Impuesto staat.

De kosten voor internet banking bij uw bank zijn voor uw eigen rekening. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw bank.