Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

Winstbelasting

Afhankelijk van de juridische structuur van uw onderneming moet u belasting betalen over de winst via de inkomstenbelasting of de winstbelasting.

U kunt uw onderneming uitoefenen in de vorm van een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap. Deze rechtsvormen noemen we personenvennootschappen. In dit geval betaalt u belasting over uw winst via de inkomstenbelasting.

Als u echter uw onderneming uitoefent in de vorm van een lichaam dan moet het lichaam over de behaalde winst winstbelasting betalen.

Voorbeelden van lichamen:

 • naamloze vennootschap
 • vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
 • Aruba vrijgestelde vennootschap
 • commanditaire vennootschap op aandelen
 • andere vennootschappen of verenigingen waarbij het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld
 • coöperatieve vereniging
 • onderlinge verzekeringsmaatschappij

Ook stichtingen en verenigingen kunnen een rechtspersoon zijn. Dit is het geval als ze een bedrijf uitoefenen en niet uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang behartigen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen binnenlandse belastingplichtigen en buitenlandse belastingplichtigen.

Binnenlandse belastingplichtige (belastingplichtig in Aruba)
Lichamen die in Aruba zijn gevestigd, zijn binnenlandse belastingplichtigen.

Of een onderneming voor de belasting in Aruba is gevestigd, hangt af van een aantal factoren:

 • de plaats waar de leiding is gevestigd
 • de plaats waar de boekhouding wordt gevoerd
 • de plaats waar de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt
 • de statutaire zetel
 • de plaats van inschrijving in het handelsregister

Meestal is de plaats waar de leiding is gevestigd, bepalend.

Als een lichaam opgericht is naar Arubaans recht, dan wordt Aruba altijd als land van vestiging beschouwd.

Een binnenlandse belastingplichtige moet over de gehele winst, waar ook ter wereld behaald, winstbelasting betalen.

Buitenlandse belastingplichtigen
Buitenlandse belastingplichtigen zijn lichamen die uit Aruba inkomen krijgen, maar in het buitenland zijn gevestigd.

Of een onderneming voor de belasting in het buitenland is gevestigd, hangt af van een aantal factoren:

 • de plaats waar de leiding is gevestigd
 • de plaats waar de boekhouding wordt gevoerd
 • de plaats waar de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt
 • de statutaire zetel
 • de plaats van inschrijving in het handelsregister

Meestal is de plaats waar de leiding is gevestigd, bepalend.

Een lichaam kan op de volgende manieren inkomen uit Aruba ontvangen:

 • Het lichaam heeft een bedrijf in Aruba bijvoorbeeld in de vorm van een filiaal, kantoor, fabriek of werkplaats.
 • Het lichaam heeft winst uit onroerende zaken die in Aruba gevestigd zijn.
 • Het lichaam heeft rente ontvangen uit een schuldvordering die buiten het bedrijf is aangehouden. Deze schuldvordering is verzekerd door hypotheek op onroerende zaken in Aruba of rechten die hier betrekking op hebben.

Een buitenlandse belastingplichtige betaalt alleen winstbelasting over de winst die behaald is in Aruba.

Transparantie vennootschappen
De mogelijkheid voor fiscale transparantie is open voor de volgende in Aruba opgerichte en gevestigde vennootschappen:

 • naamloze vennootschap
 • Aruba vrijgestelde vennootschap 
 • vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Een transparante vennootschap wordt fiscaal behandeld als een maatschap en de aandeelhouders als maten. Het inkomen en het vermogen van de vennootschap wordt dan rechtstreeks toegerekend aan de aandeelhouders. U betaalt dan belasting over uw winst via de inkomstenbelasting of winstbelasting.