Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 maart 2019
 

Vrijstelling

De volgende winst is vrijgesteld van winstbelasting:

  • Winst van in Aruba gevestigde pensioenfondsen, spaarfondsen, voorzieningsfondsen, begrafenisfondsen, ziekenfondsen en ondersteuningsfondsen, mits zij een rechtspersoon zijn. Of een fonds vrijstelling krijgt, behoordeelt Departamento di Impuesto naar de omstandigheden.
  • Winst van een naamloze vennootschap waarvan alle aandelen eigendom zijn van de rechtspersoon Aruba, indien deze winst is behaald met de winning en verkoop van petroleum.
  • Winst van de Aruba vrijgestelde vennootschap of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de activiteiten zich gedurende het gehele boekjaar beperken tot bij landsbesluit aan te wijzen activiteiten.