Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 maart 2019
 

U kunt niet op tijd aangifte doen

Het kan zijn dat u door omstandigheden uw aangiftebiljet winstbelasting 2016 niet op tijd kunt indienen. U moet dan een voorlopige aangifte doen. U doet dit door het voorlopige aangiftebiljet winstbelasting 2016 in te vullen. Dit aangiftebiljet ontvangt u samen met het aangiftebiljet winstbelasting 2016.

U vult in het voorlopige aangiftebiljet onder andere in wat de belastbare winst en de verschuldigde winstbelasting is, en de reeds betaalde voorlopige aanslagen over het betreffende boekjaar. Tot slot berekent u de per saldo verschuldigde winstbelasting. De verschuldigde winstbelasting moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van verschuldigde winstbelasting volgens de meest recente definitieve aangifte winstbelasting.

Het voorlopige aangiftebiljet moet u uiterlijk 31 mei 2017 indienen. Dit geldt voor een onderneming die een boekjaar heeft dat gelijk is aan het kalenderjaar.

Als uw onderneming een gebroken boekjaar hanteert, dan zijn de uiterlijke data voor het inleveren van het voorlopige aangiftebiljet als volgt:

Laatste dag boekjaar Uiterlijke inleverdatum
31 januari 2017 30 juni 2017
28 februari 2017 31 juli 2017
31 maart 2017 31 augustus 2017
30 april 2017 2 oktober 2017
31 mei 2017 31 oktober 2017
30 juni 2017 30 november 2017
31 juli 2017 2 januari 2018
31 augustus 2017 31 januari 2018
30 september 2017 28 februari 2018
31 oktober 2017 2 april 2018
30 november 2017 30 april 2018


Betalen voorlopige aangifte winstbelasting
Tegelijk met de indiening van uw voorlopige aangiftebiljet, moet u ook de verschuldigde belasting betalen.

Als u via de bank of online betaalt, houd dan rekening met de vertraging die kan optreden bij de overschrijving. Daarnaast moet u bij het inleveren van de voorlopige aangifte ook een betalingsbewijs inleveren anders kan er geen uitstel voor het indienen van de definitieve aangifte verleend worden.

Uitsteltermijnen
Als u zowel het voorlopige aangiftebiljet winstbelasting 2016 als de bijbehorende betaling op of vóór de hierboven aangegeven uiterlijke data hebt ingediend en betaald, geldt deze voorlopige aangifte automatisch als een verzoek voor uitstel van indiening van het aangiftebiljet winstbelasting 2016.

Als het verzoek voor uitstel van indiening van het aangiftebiljet wordt gehonoreerd, dan wordt de termijn van indiening van het aangiftebiljet winstbelasting 2016 en de betaling verlengd tot uiterlijk 30 november 2017. Dit geldt voor een onderneming die een boekjaar heeft dat gelijk is aan het kalenderjaar.

Bij een gebroken boekjaar worden de indienings- en betaaltermijnen als volgt verlengd:

Laatste dag boekjaar Uiterlijke inleverdatum
31 januari 2017 2 januari 2018
28 februari 2017 31 januari 2018
31 maart 2017 28 februari 2018
30 april 2017 2 april 2018
31 mei 2017 30 april 2018
30 juni 2017 31 mei 2018
31 juli 2017 2 juli 2018
31 augustus 2017 31 juli 2018
30 september 2017 31 augustus 2018
31 oktober 2017 1 oktober 2018
30 november 2017 31 oktober 2018


U ontvangt een schriftelijke bevestiging van het uitstel.