Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 maart 2019
 

Hoe doet u aangifte?

U moet voor de winstbelasting ieder jaar uw winst aangeven. Dit doet u op een aangiftebiljet winstbelasting. U ontvangt van Departamento di Impuesto elk jaar een aangiftebiljet winstbelasting.

Per ingang van belastingjaar 2014 of boekjaar 2014/2015 is winstbelasting een aangiftebelasting. Dat betekent dat u zelf een berekening maakt van de winst en de verschuldigde winstbelasting na invulling van uw aangiftebiljet. Bij de indiening van uw aangiftebiljet moet u het door u berekende bedrag van de winstbelasting meteen betalen.

Als u een aangiftebiljet hebt ontvangen, lever het dan altijd ingevuld in, ook als uw onderneming geen activiteiten heeft gehad.

Voeg alle originele bewijsstukken bij uw aangifte bijvoorbeeld uw winst- en verliesrekening.

Tip!
Maak altijd een kopie van het ingevulde biljet voor uzelf. Als u het originele aangiftebiljet inlevert, laat u de kopie stempelen als bewijs van indiening.

Hebt u geen aangiftebiljet ontvangen?
Hebt u geen aangiftebiljet ontvangen, dan betekent dit niet dat u geen aangifte hoeft te doen als uw organisatie winst heeft gemaakt. Meld u zich in dat geval bij de Klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2 of van het Hulpbestuurskantoor in San Nicolas voor het aanvragen van een aangiftebiljet.

Fiscale eenheid
Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de (klein)dochtermaatschappij toegerekend aan de moedermaatschappij. De (klein)dochtermaatschappij levert in dit geval een nihil aangifte in.

Transparante vennootschappen
Transparante vennootschappen ontvangen geen aangiftebiljet. Zij moeten zelf het volgende inleveren bij Departamento di Impuesto:

Departamento di Impuesto controleert uw aangifte
Departamento di Impuesto controleert achteraf aan de hand van uw administratie of u het aangiftebiljet juist hebt ingevuld. Als blijkt dat u te weinig winstbelasting hebt betaald, kunt u een naheffingsaanslag ontvangen. Dit kan tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar (boekjaar) waarin de belastingschuld is ontstaan. Als is gebleken dat u te kwader trouw (opzet) te weinig winstbelasting hebt betaald, kunt u tot 10 jaar na het einde van het boekjaar waarin de belastingschuld is ontstaan, een naheffingsaanslag met boete ontvangen.