Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 mei 2019
 

Wanneer moet u aangifte doen en betalen?

U ontvangt van Departamento di Impuesto elk jaar een aangiftebiljet. Dit biljet heeft een dagtekening. U moet het aangiftebiljet binnen twee maanden na dagtekening inleveren bij Departamento di Impuesto. U vult het biljet volledig in en ondertekent het. Als u het biljet niet of te laat indient, kunt u een boete krijgen.

Als u een aangiftebiljet ontvangt, lever het dan altijd ingevuld in, ook als uw organisatie geen winst heeft behaald.

Belastingaanslag winstbelasting
Na ontvangst van uw aangiftebiljet winstbelasting, gaat Departamento di Impuesto uw aangifte verwerken. Na verwerking ontvangt u een definitieve aanslag winstbelasting.
Als u tweede uitstel hebt gevraagd, hebt u een geschat bedrag aan belastbare winst moeten aangeven. Op grond van dit geschatte bedrag, kunt u een voorlopige aanslag ontvangen.

Als bij het indienen van de definitieve aangifte blijkt dat de voorlopige aanslag te laag was, kunt u een nadere voorlopige aanslag krijgen in afwachting van de definitieve aanslag.

Belasting betalen
De termijn waarbinnen u moet betalen, hangt af van de soort aanslag winstbelasting die u hebt ontvangen. Op elke aanslag winstbelasting staat de uiterlijke betaaldatum. Op deze datum moet het te betalen bedrag ontvangen zijn door Departamento di Impuesto.

Voorlopige aanslag winstbelasting
Een voorlopige aanslag winstbelasting die is opgelegd in het jaar waarop de belasting betrekking heeft, mag u in termijnen betalen. U betaalt deze voorlopige aanslag in gelijke maandelijkse termijnen. Op de laatste dag van elk van die maanden vervalt een termijn.
Het aantal termijnen waarin de belastingaanslag mag worden betaald, hangt af van het aantal volle maanden dat na dagtekening overblijft in het jaar. Als er minder dan 2 maanden overblijven, geldt een termijn van 2 maanden. Voor een voorlopige aanslag met een dagtekening na 1 november, geldt dus een betalingstermijn van 2 maanden.

Voorbeeld
U krijgt een voorlopige aanslag 2014, gedagtekend op 15 februari 2014. Na de dagtekening zijn er nog 10 hele maanden in het jaar over. U mag de voorlopige aanslag dus betalen in 10 gelijke maandelijkse termijnen. Elk van deze termijnen vervalt aan het einde van de maand.

Nadere voolopige aanslag winstbelasting
Een nadere voorlopige aanslag moet u binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag betalen.

Definitieve aanslag winstbelasting
Een definitieve aanslag winstbelasting moet u binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag betalen.

Navorderingsaanslag winstbelasting
Een navorderingsaanslag winstbelasting moet u binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag betalen.